Meny

Så har stödpaketen tagits emot i kommunen

29 juni 2020
Näringsliv och arbete Kommun och politik

Under våren har kommunen presenterat stödåtgärder i flera paket till närings- och föreningsliv. De flesta företag och föreningar som ansökt om anstånd har koppling till besöksnäringen.

 

Det somt uppskattats mest är gratisparkering i centrum och hyresrabatter. Just nu kontaktas alla som haft betalningssvårigheter och ansökt om anstånd för att stämma av läget. 

Stödpaketen till näringslivet

  • avgift för uteserveringar har slopats och förlängts fram till september
  • gatukantsparkering i centrala Nyköping (röd zon) har förlängts till sista september
  • avgifter för torghandel har sänkts
  • kommunen betalar fakturor till lokala leverantörer skyndsamt
  • kommunen erbjuder anstånd med fakturor och hyror.

En del företag har ansökt om att få slippa betala för tillfället och det finns även de som ansökt om anstånd för en längre period. Stödåtgärderna motsvarar idag cirka 14 miljoner kronor. De betecknas som lån eftersom det handlar om uppskov. Av dessa är en del betalats, några har fått avslag och en del är inte behandlade än.

För de företag och föreningar som har behov av fortsatta stödåtgärder ses processen nu över. Alla som beviljats uppskov kontaktas för en avstämning  vilket i sin tur kan resultera i uppföljningar.

Stödpaketen till föreningslivet

I kriterierna för föreningsstöd har barn- och ungdomsverksamhet som påverkats av pandemin prioriterats. De stöd som utgått motsvarar närmare 800 000 kr och består främst av:

  • slopade avbokningsavgifter för lokaler
  • uppskov med hyror och fakturor • bidrag ur Evenemangsfonden till arrangemang
  • via en särskild annonssida i SN fårföreningar annonsera sina evenemang kostnadsfritt från 1 juli fram till 31 december
  • 2021 planeras en föreningsmässa för föreningar med kostnadsfritt deltagande
  • alla föreningars föreningsbidrag tidigarelagts

Det går fortfarande att söka stöden. Har du funderingar om det så kontakta kommunen via e-tjänsten eller via mejl till naringsliv@nykoping.se.