Meny

Så här blir studentfirandet

8 maj 2020

”Klart de ska firas av ordentligt och sparkas ut ur skolan!” Gymnasieskolorna i Nyköping är överens om hur firandet ska bli. Det blir fotografering och ceremoni med betygsutdelning – och utspark - eller utspring som det heter i Nyköping. Allt ska ske klassvis och enligt Folhälsomyndighetens rekommendationer.

Det är ett speciellt år i år och frågan kring studenternas firande har varit aktuell under hela pandemiförloppet. Efter gårdagens samverkansmöte där representanter från räddningstjänst, polis och alla gymnasieskolor i Nyköping träffades, finns nu en plan klar.

De flesta gymnasieskolor kommer att arrangera studentfotografering, ceremoni med betygsutdelning och utspring. De flesta skolor har även gemensam lunch. Allt kommer att anordnas klassvis och på sådant sätt att risk för spridning av covid-19 minskas.

  • Studentdagen börjar på olika tider beroende på skola. Firandet sker klassvis. Mer information och program för dagen kommer från varje skola.
  • Utspringet sker klassvis och enligt schema från skolan, så att det inte blir trångt på skolgården/anvisad plats.
  • Varje student får ta med två gäster. Det kan till exempel vara en kompis, vårdnadshavare eller syskon. När du springer ut tar gästerna emot dig på skolgården och ni lämnar skolan tillsammans. Efter utspringet tar skolans studentfirande slut.
  • Dagen kommer att dokumenteras både till er studenter och till era anhöriga som inte kan delta på plats.

Planeringen har utgått från Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de idéer som gymnasiekåren och studenterna bidragit med.

- Vi vill passa på att tacka alla studenter för ert stora engagemang och för alla bra och kreativa idéer som kommit in. Vi är mycket stolta över det stora ansvar ni tagit – och fortsätter att ta i rådande situation. Det är ett annorlunda år i år och alla är medvetna om att ni har offrat mycket av ert studentfirande under hela våren, varför vi tror och hoppas att vi tillsammans kan skapa en rolig och unik dag som ni kan minnas med glädje, säger Peter Ekedahl, rektor Nyköpings gymnasium. 

Målsättningen med samverkan har varit att utifrån den situation som råder kunna ge alla studenterna ett sådant rättvist firande som möjligt. Skolorna har olika förutsättningar gällande antalet studenter, lokaler att vistas i och utomhusmiljöer och därför kommer studentdagen att skilja sig åt, precis som under studentfiranden andra år. Mer information om program och tidpunkter kommer från respektive skola.

Med anledning av Covid-19 så uteblir i år: 

  • Gemensam marsch till Stadshustrappan
  • Samling på Stadshustrappan
  • Färd på flak genom stan

Här har vi samlat vanliga frågor och svar.