Meny

Så fungerar det på Nyköpings skolor hösten 2020

12 augusti 2020
Barn och utbildning Kommun och politik

Coronapandemin pågår fortfarande i Sverige och övriga delar av världen. I höst öppnar skolorna i Nyköping som vanligt, men verksamheterna anpassas till en annorlunda vardag.

Under onsdagen hölls en pressträff om situationen på skolorna i Nyköping till hösten. Den livesändes på Facebook och kan ses i efterhand här på webben. 

Både socialt och kunskapsmässigt är det viktigt att friska barn kommer till skolan. I höst öppnar alla skolor som vanligt, men det finns en beredskap att övergå till digital undervisning om det skulle behövas i speciella fall.

Hygienen är viktig

För grundskolans del fortsätter arbetet på samma sätt som i våras, med ökad städning, större avstånd mellan personer som vistas i lokalerna, en påminnelse om att tvätta händerna noga och att vara hemma om man är sjuk.

– I höst återupptar vi simundervisningen, för den tycker vi är viktig. Vi börjar med idrott utomhus, men det kan förändras senare. I de fall vi håller föräldramöten kommer det att vara endast en vårdnadshavare per elev, säger Anci Stierna, chef för grundskolan.
Hur matsalar, korridorer och annat ser ut varierar mycket mellan skolorna, så det blir olika lösningar för att hålla avstånd.

Tät kontakt med vårdnadshavare

Malin Thunström, rektor för Gruvans och Tystberga skolor, nämnde också att möten mellan lärare inte hålls i stora grupper som tidigare, utan vissa möten sker digitalt, andra i mindre arbetslag. En viktig och tidskrävande uppgift är att hålla tät kontakt med hemmen.
– Vi hade hög frånvaro på vissa skolor i början, då var det viktigt att ringa runt och förklara den svenska strategin för oroliga vårdnadshavare, säger hon.

Gymnasiet tillbaka i skolan

Gymnasiet går nu tillbaka till undervisning på plats, efter en vår med distansundervisning. Även för gymnasiet är det viktigt med mycket information till eleverna vad som gäller, en påminnelse om att hålla avstånd och hålla sig hemma om man är det minsta sjuk.

Peter Ekedahl, rektor för gymnasieskolan, tycker att vårens distansundervisning fungerat bra, med högre närvaro och fler som tagit examen, men kan också konstatera att den psykiska ohälsan hos elever har ökat, liksom för övriga landet och i andra åldrar.

– Vi kommer att genomföra samtal med alla elever under de första veckorna i höst för att fånga upp personer som mår dåligt. Det är inget man ser kopplat till deras resultat, utan det behöver vi prata med dem för att identifiera, säger Klas Karlsson, elevhälsochef för gymnasiet.

Campus öppnar fler dörrar

Även vuxenutbildningen börjar hösten på plats i Campus, men med en rad anpassningar. Antalet elever halveras i huset genom att många utbildningar kombinerar platsförlagd undervisning med hemstudier och distansstudier.

– Vi schemalägger flera utbildningar så att elevers skoldag i möjligaste mån startar eller slutar vid lunch för att minimera folksamlingar vid lunchtid. Vi öppnar upp alla entréer i huset så att inte alla går in genom huvudentrén. Vi har också utökat städningen från 2,75 tjänster till 4 heltidstjänster, säger Ros-Mari Gärdin, utbildningschef för Campus Nyköping.

Personalarbetsrummen glesas ut och vissa får tillfälligt byta arbetsrum eller jobba hemifrån delar av arbetstiden.