Rutiner för inköp av profilprodukter ses över

11 februari 2019
Kommun och politik

Nyköpings kommun har brustit i sina rutiner för inköp av profilprodukter. Sedan i höstas pågår en upphandling och när den är klar till våren kommer alla profilprodukter att handlas av ett företag med ramavtal, inte av olika företag som i dag. 

En medarbetare i kommunen har under 2018 attesterat flera fakturor från ett profilföretag där en nära släkting arbetar. Profilprodukter innebär till exempel pennor, muggar och tröjor med kommunens logotyp på.

– Jag inser att det varit en jävsituation då jag handlat av min släktings företag. Jag har inte själv tänkt så och det är olyckligt, jag förstår om SN och andra reagerar, säger medarbetaren.

Samma företag har på eget initiativ tagit fram profilprodukter till Melodifestivalen Andra chansen, ett evenemang som hålls på Rosvalla helgen 1-2 mars. Det handlar då om t-shirts och ballonger som exempelvis butiker kan köpa. 

En annan medarbetare i kommunen har mailat ut info till butiker med flera – om att dessa produkter kan köpas av företaget.

– I dessa fall har vi brustit i våra rutiner vad gäller inköp av profilprodukter. Vi ser allvarligt på den uppkomna jävsituationen och upprättar rutiner för att det inte ska hända igen. Det är också fel att kommunen hänvisar till ett enskilt företag på det sättet, säger Stig Ekström, verksamhetschef Nyköpings Arenor.

Projektledare till Andra chansen
Ägaren till profilföretaget, har sedan en tid tillbaka en tidsbegränsad anställning (fram till 15 mars) som projektledare för Melodifestivalen Andra chansen. Samma person var en av projektledarna för Andra chansen 2012 och rekryterades på grundval av meriter och kompetens. Tjänsten annonserades ut enligt ordinarie rutiner.

– Jag har stort förtroende för medarbetaren som både är kompetent och kunnig. Det som inträffat ändrar inte på det, säger Stig Ekström.

Instruktioner för inköp ska förtydligas
En upphandling kring inköp av profilprodukter startade i höstas, ska annonseras i februari (finns på e-avrop) och beräknas vara klart till våren. I samband med det förtydligas även instruktionerna till medarbetare kring hur beställning av profilprodukter ska gå till. Det kommer innebära att medarbetare handlar hos en utsedd leverantör med ramavtal, vilket inte finns utsett idag. Idag sker inköpen genom direktupphandling med olika företag.

En annan medarbetare övertar tills vidare inköp av profilprodukter från den medarbetare som haft en jävsituation på Arenorna. Ledningsgruppen tog idag också ett beslut om att medarbetarna ska utbildas i Jäv och mutor av kommunjuristen.

Kontakt
Stig Ekström
Verksamhetschef Nyköpings Arenor
Nyköpings kommun
Tfn 0155-45 76 79