Meny

Romernas internationella dag

8 april 2021
Kommun och politik Kommun och politik

Romernas internationella dag firas 8 april till minne av den första romska kongressen som ägde rum i London 1971. Då antogs den romska flaggan och den romska nationalsången Gelem, gelem.

– Det är viktigt att de kommuninvånare som tillhör en specifik nationell minoritet uppmärksammas. Genom att lyfta förebilder ger det ett starkt incitament för alla som identifierar sig som romer, och det kan bidra till att minska fördomar som existerar. Det är också viktigt att vi som kommun aktivt bidrar till att stärka och främja de nationella minoriteternas rättigheter och resurser, säger Marco Venegas (MP), kommunalråd.

Marco Venegas Marco Venegas (MP), kommunalråd.

Nyköpings kommun jobbar på flera sätt med att få in fler synpunkter från nationella minoriteter och utbilda politiker och tjänstepersoner inom området. I nuläget undersöker kommunen möjlighet till att starta en grupp för att lyfta och bevaka frågan.

– Inkludering är en viktig aspekt och kommunen jobbar aktivt med att öka delaktigheten bland våra medborgare, medverkan leder till inflytande och utveckling gällande det frågor du som medborgare anser viktiga för dig, säger Marco Venegas.

I samband med 50-årsjubileumet av internationella Romadagen den 8 april lanseras kampanjen Jag är rom av Länsstyrelsen i Stockholms län för att lyfta fram romska förebilder. Kampanjen ska stärka romska barns och ungas identitet och framtidstro samt att motverka rasism riktad mot romer.

Läs mer om romska förebilder och om nationella minoriteters rättigheter, och ta del av kultur och media på www.jagärrom.se

Sveriges fem nationella minoriteter – judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar – har från och med den 1 januari 2019 stärkta rättigheter och möjligheter tack vare den nya lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Lagen säger att minoritetsspråken ska skyddas och främjas, de nationella minoriteterna ska kunna behålla och utveckla sin kultur samt ha rätt till delaktighet och inflytande i sina frågor. Läs mer på nykoping.se