Risk för dåligt tryck när vattentornet rengörs

16 mars 2023

Nyköpings vattentorn är 56 år och i behov av underhållsåtgärder. Vecka 15 rengörs tornet för att den goda vattenkvaliteten ska bibehållas. Arbetet kan innebära dåligt tryck i kranen och Nyköping vatten uppmanar till beredskap.

Underhållsarbetet börjar måndagen den 10 april och beräknas ta en vecka. Det berör centralorten Nyköping inklusive Arnö och Oppeby, Sjösa, Brannebol, Horn, Buskhyttan och Nävekvarn. Arbetet kan innebära varierande tryck i kranen och det finns viss risk för missfärgat vatten. När allt är klart kan vattnet ha en lukt och smak av klor. Klorlukten är normal och det går bra att dricka vattnet under tiden för underhållsarbetet.

- Vi arbetar för att störningarna ska bli så små som möjligt, men vi vill att alla ska ha en beredskap och tappa upp vatten innan, säger Martina Karlsson, driftchef på Nyköping vatten.

Egen beredskap och vatten i nödfall

De fastigheter som har störst risk att bli berörda är de som ligger högt i terrängen. I värsta fall kan trycket bli så lågt att inget vatten kommer fram. Nyköping vatten förbereder med nödvattentankar uppställda i förväg. Läs mer om arbetet här.

År 2020 renoverades vattentornet utvändigt då bland annat taket byttes ut. Nu är det dags för den inre delen.

- Det kom en pandemi emellan, men nu är det dags. Arbetet görs under påsklovet för att om möjligt störa bland annat skolverksamhet så lite som möjligt. Vi vill också göra det innan sommaren då det går åt mer vatten i allmänhet, säger projektledare Petronella Keereweer-Ringgren.

Arbetet från flytande plattform

När arbetet ska göras i vattentornet kopplas tornet ifrån nätet och vattnet går direkt ut i ledningarna. Det är entreprenör Amphi-tec som utför arbetet. När vattentornet långsamt töms på vatten rengör de väggarna från en flytande plattform på vattenytan. Sedan fylls vattnet på igen och tornet kan tas i bruk som vanligt.

- Förutom en erfaren entreprenör på plats har mycket förberedande arbeten gjorts där vi testat och effektiviserat arbetssättet. Det är många faktorer som måste stämma och vi hoppas på förståelse för att störningar kan uppstå, säger Petronella Keereweer-Ringgren

Kan man dricka vattnet under tiden arbetet pågår?

- Ja, du kan dricka vattnet. Även om det är missfärgat går det fortfarande bra att dricka vattnet, men är inte så trevligt. Det är alltid bra att ha vatten upptappat hemma om störningar skulle uppstå. Nyköping kommun kontrollerar vattenkvaliteten regelbundet, säger Petronella Keereweer-Ringgren.