Meny

Retunas skapare får uppdraget att se om Öster kan få återbruksprofil

5 mars 2021
Näringsliv och arbete Bo, bygga och miljö Trafik och resor Kommun och politik Uppleva och göra

Nu inleds en spännande förstudie med ambitionen att omvandla stadsdelen Öster till en grön, kommersiell och trendig stadsdel med återbruksfokus. Bakom uppdraget står Näringslivsenheten som gett uppdraget till Nyköpingsbon och återbrukskonsulten Anna Bergström, som bla. etablerat Retuna i Eskilstuna.

Grunden till uppdraget är att Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden, MSN, fattat ett beslut om en ny Återvinningscentral i Nyköping. Det skapar förutsättningar för återbruk som nu kopplas till kommunens och näringslivets arbete med hållbarhet. Det innebär en möjlighet att profilera både stadsdelen och kommunen på ett hållbart och intresseväckande sätt. Det kan också skapa fler gröna företag.

- Vi är väldigt hoppfulla och ser ju att ett sådant här hållbarhetsarbete kan skapa många fördelar, säger näringslivschef Maria Karlsson. Ett mer levande Öster som kan få en egen unik profil till exempel med eget utbud som kan locka både invånare och turister. Öster har ju redan idag en egen själ med sina små butiker och alla restauranger. Det här kan bli ett bra komplement. 

Tvätta bort loppisstämpeln

Förstudien startar nu och inkluderar förutsättningar för hur återbruksavfall kan sorteras, beredas och distribueras och om det kan skapa nya företag och ny sysselsättning. Några störande transporter är det inte meningen att idén ska skapa. Den sista april ska förstudien vara klar. Anna Bergström är väldigt glad att hon fått uppdraget av sin hemstad, något som kan bidra till att Öster blir en cool stadsdel.

- Det som är så viktigt i ett sådant här återbruksarbete är att inte fastna i loppisstämpeln säger Anna Bergström. För att konceptet ska fungera så måste handeln göras kommersiell och attrahera kunder som värderar cirkulära flöden och de produkter som återbruk kan skapa. Intresset för det har blivit mycket stort.