Rekord i bostadsbyggande 2018

21 januari 2019
Bo, bygga och miljö Näringsliv och arbete

Förra året påbörjades byggnation av 537 bostäder i Nyköpings kommun, vilket är rekord sen statistik började registreras 1980. Totalt sett blev antalet färdigställda bostäder 258 stycken. Vi närmar oss dessutom nu antalet 56 000 Nyköpingsbor! 

marieberg_2019.jpg

I statistiken hittas lägenheter i både bostadsrätts- och hyresform, rad-/parhus samt gruppboende och äldreboende. Det byggs framförallt på Brandholmen, Arnö, Marieberg (på bilden här ovanför där det byggs hyresrätter), i Rosenkälla och i Bönsta vid Krikonbacken men även inne i stan där nya bostadshus blev inflyttningsklara på Västra Kvarngatan och vid Gripsholmsparken.

I tätorterna på landsbygden byggs det främst villor men det planeras nu för hyresrätter och gruppboende i Stigtomta.

Även 2017 färdigställdes och påbörjades många nya bostäder. 226 bostäder blev klara då och 367 bostäder påbörjades. 

Du hittar Byggläget på boinykoping.se där vi listar pågående byggprojekt. 

Vi är nu 55 964 Nyköpingsbor!

Inflyttningen till och med november 2018 bestod av 497 personer (32 personer i november) vilket gör att vi nu är 55 964 Nyköpingsbor. 

Befolkningssiffror för hela år 2018 presenteras i slutet av februari, då blir också statistiken säkerställd eftersom rapporteringen under året är preliminär på grund av eftersläpning av inrapportering.