Meny

Rapport efter medborgardialog om Brandkärr

27 januari 2021
Kommun och politik

Läxhjälp på skolorna och fler satsningar på trygghet. Det utlovade politikerna i samband med att rapporten efter medborgardialogen i Brandkärr presenterades.  

I oktober 2020 genomförde konsultföretaget Urban Utveckling flera möten med invånare i Nyköping för att få in röster om en ny mötesplats, ett allaktivitetshus, i Brandkärr, och vad de tycker om bostadsområdet.

Under onsdagen presenterades rapporten under en pressträff. Torbjörn Olsson (C), ordförande i Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden, och Urban Granström (S), kommunstyrelsens ordförande berättade om planerna framåt.

Du kan se sändningen här

 

- Brandkärrsborna tycker att gemenskapen och närheten till natur och handel är bra med området. Däremot tycker många att det känns otryggt, både i form av den sociala miljön och kopplat till bostadshusen, säger konsulten Jonna Malmback på Urban Utveckling.

I rapporten konstaterar hon att de nuvarande mötesplatserna används olika av män och kvinnor och att många Nyköpingsbor som bor på andra ställen inte ser någon anledning i dagsläget att besöka Brandkärr.

Torbjörn Olsson, ordförande i Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden, är inte förvånad att otrygghet togs upp av många av de tillfrågade.

- Vi kommer att satsa en halv miljon kronor på trygghetsskapande åtgärder i området, bland annat mer belysning. Men den stora satsningen är 1,5 miljoner kronor som satsas på läxhjälp och fritidsaktiviteter på Brandkärrsskolan och Långbergsskolan. Det är en viktig åtgärd för att motverka segregation och öka tryggheten.

Urban Granström, kommunstyrelsens ordförande, lägger till att kommunstyrelsen har avsatt 9 miljoner kronor för 2021 för att motverka segregation i hela Nyköping.

- För att säkra allas möjlighet att delta i mötesplatser så behövs en kommunal närvaro. Vi finns i familjecentralen, kommunservice och skola och samarbetar med bostadsbolag och polis. Nu tar vi ett större grepp, säger han.

Rapporten kommer att vara en del i det arbete som Samhällsbyggnad och Räddning och säkerhet gör för att ta fram förslag på nya mötesplatser i en eller annan form.

Dialogen

  • Tre dialogmöten genomfördes i oktober 2020 i Brandkärrsskolans matsal.
  • Spontanintervjuer gjordes även i Brandkärr och i centrala Nyköping.
  • Dialoger med fyra skolklasser i årskurs 2 och 3 genomfördes.
  • 180 personer bidrog med tankar och idéer.
  • De tre dialogmötena var uppdelade på män, kvinnor, barn och äldre. Syftet var att få in så många olika röster som möjligt för att få jämställd representation i svaren.
  • "Den metoden har fungerat bra och vi har fått in röster som annars kan blir förbisedda. När man planerar för dialog måste man se till vilka förutsättningar som finns i just det området. Om strukturen är ojämställd är inte blandade möten det bästa", konstaterar Jonna Malmback, Urban Utveckling.

Rapporten kommer att behandlas på Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 3 februari.

Ta del av rapporten, i kallelsen till Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens sammansträde. 

Länk till tidigare nyheten inför medborgardialogen.