Räddningstjänsten testar kameror vid insatser

29 juni 2023
Kommun och politik

Medarbetare vid Sörmlandskustens räddningstjänst använder från och med 1 juni kroppskameror för att dokumentera det som händer under en insats. Kroppskamerorna sitter på medarbetarnas hjälmar.

Testet kommer att utvärderas efter tre månader.

- Syftet med filminspelningarna är att utvärdera och ta till vara på erfarenheter från insatserna och på så sätt bli en ännu bättre och mer effektiv räddningstjänst, säger Mattias Roos, tf chef för Rådgivning och Myndighetsutövning på Sörmlandskustens räddningstjänst.

En räddningstjänst ska enligt lag biträda vid den utredning som polisen eller någon annan myndighet gör med anledning av en olycka. För att uppfylla den skyldigheten kan räddningstjänsten därför tillhandahålla originalsekvenser av filmer till brottsbekämpande myndigheter där identifierbara personer förekommer på filmmaterialet.

Läs mer om hur Sörmlandskustens räddningstjänst hanterar personuppgifter.