Meny

Psykiska hälsan bland elever bättre än väntat

3 september 2020
Barn och utbildning Omsorg och stöd

Under höstterminens första veckor har elevhälsan vid Nyköpings gymnasium skannat av eleverna för att se hur deras mående påverkats av distansstudierna under våren.
- Läget är klart bättre än vi förväntade oss, säger elevhälsochefen Klas Karlsson.

Efter våren, då coronapandemin bland annat gjorde att gymnasieskolorna gick över till distansundervisning, fanns en stor farhåga att många elever skulle förvärra eller utveckla psykisk ohälsa.

- Det finns förstås några elever som har haft bekymmer i hemmet. De har mått dåligt av den sociala isoleringen, ätstörningar kan ha blivit värre, men inte i lika hög utsträckning som vi befarade, säger Klas Karlsson.

Frågar eleverna hur de mår

Han tycker att skolstarten har varit positiv, de har bra koll på eleverna och har hunnit gå igenom de flesta förstaårsklasserna för att fånga upp deras mående.

- Vi ser att det finns ett uppdämt behov av att prata med vuxna. Och det finns många möjligheter till samtal. Både Gripen, Nico och Skavsta har kuratorer att vända sig till och känner man att den kurator som är kopplat till sitt program inte passar så kan man vända sig till en annan kurator inom Nyköpings gymnasium.

Behoven kartläggs

I kuratorsamtalen görs en bedömning av elevens situation, kartlägger vilket stöd som eventuellt redan finns. Eleven erbjuds samtal efter deras behov och guidning till annat stöd, till exempel sjukvård, frivilligorganisation eller kommunens ungdomsstöd.

Länk till gymnasieskolans elevhälsa.

Andra ställen dit du vända dig om du är ung och mår dåligt.