Meny

Projektledare utsedd för Bryggeriområdet

7 maj 2019
Näringsliv och arbete

Bryggeriområdet är i fokus sedan Kultur- och fritidsnämnden gett Näringsliv i uppdrag att skapa en plan för utveckling av området. Igår hölls en träff med Bryggeriets hyresgäster som var de första att få informationen.

De fick då träffa Ann de Jonge, som Näringsliv rekryterat som projektledare i arbetet. Hon är nyköpingsbo och kommer närmast från ett arbete som VD på Lejonfastigheter i Linköping och har jobbat större delen av sitt yrkesliv med fastigheter och centrumutveckling. Privat är hon mycket kulturellt intresserad och medlem av flera kulturföreningar i Nyköping.

Uppdraget är att skapa en plan för utveckling av Bryggeriområdet där kreativa näringar ges möjlighet till utveckling och tillväxt. Den ska förankras hos hyresgästerna och stärka upplevelsen av stadens centrala Årum. Hyresgästerna bjuds framöver in att delta i olika aktiviteter.

Syftet är att hitta en modell som kan utveckla Bryggeriet till en levande miljö och motor för kreativa näringar och bli en tillgång även för besöksnäringen. Vid årsskiftet ska nämnden få ett underlag för strategiska och politiska beslut som kan innebära att planen eller delar av den genomförs. Arbetet bygger på samverkan mellan flera kommunala verksamheter, Kommunfastigheter bland annat.