Meny

Projektet sex timmars arbetsdag avslutas

27 augusti 2019
Omsorg och stöd Omsorg och stöd - Äldre

Den 30 augusti avslutas försöket med sex timmars arbetsdag inom kommunens äldreomsorg. Försöket har då pågått i ett och ett halvt år och kommer att avslutas med en rapport över sammanställd data som samlats in under projektets gång.

Den 1 mars 2018 startades försöket med sex timmars arbetsdag på äldreboendet Hållet och demensavdelningen Sörgården. Kommunen satte upp mål för försöket som man mätte effekten av både i början av försöket, under och i slutet.

Målen som kommunen satte upp var:

  • Mer ork för medarbetarna när det gäller jobb och fritid och tid för återhämtning
  • Förbättrad hälsa för medarbetarna
  • Minskning av arbetsskador och tillbud
  • Minskad sjukfrånvaro
  • Minskad kostnad för sjuklön
  • Ökat samarbete
  • Medarbetarna ska bli mer nöjda med arbetet
  • Kommunen ska bli en attraktivare arbetsgivare

En rapport sammanställs i och med avslutningen av försöket där all data är analyserad. Den kommer att presenteras för Kommunstyrelsen i september för att sedan publiceras offentligt. Resultatet kommer projektledaren även att gå igenom internt med projektgruppen och fackliga representanter.

Av de 18 stycken nya medarbetarna som anställdes extra till projektet har glädjande 12 personer valt att stannat kvar i kommunen. Alla har inte kunnat erbjudas anställning på samma enhet utan de kommer att börja på andra boenden.

Internationell uppmärksamhet

TV-kanalen Arte som är fransk-tysk gjorde ett reportage, Hur vill vi leva – mindre arbete, i hur olika länder i Europa testar nya former av arbetstid och arbetsupplägg. De hörde av sig till Nyköpings kommun och besökte äldreboendet Hållet för intervju av några medarbetare som ingick i sextimmars-försöket. De som intervjuades var; Rolf Jonsson - projektledare, Sofi Algotsson och Gabriela Franzén - medarbetare och enhetschefen för Hållet, Minela Sarac.

Tyvärr är inslaget på tyska och medarbetarna dubbade, men för den intresserade så finns inslaget att se via länken nedan. 

Om du vill gå direkt till inslaget om Sverige börjar det efter 24:12 min:

https://swrmediathek.de/player.htm?show=fc78c0e0-ad28-11e9-be94-005056a10824