Meny

Projekt prioriteras efter nytta

24 juni 2020
Bo, bygga och miljö Kommun och politik

Nyköping växer och en mängd projekt är på gång samtidigt. Genom att prioritera skapar kommunen en jämnare utveckling över tid. Byggprojekt hamnar i rätt läge och det blir rätt balans mellan exempelvis bostäder och verksamheter.

Projektidéer kan komma från olika håll: politiker eller tjänstemän inom kommunen, andra offentliga och privata samhällsbyggnadsaktörer, föreningar och medborgare. I prioriteringsgrunderna utgår Nyköpings kommun från ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Dessutom samhällsnytta, närhet till infrastruktur, hur lång tid ett projekt tar och hur det stärker Nyköpings identitet.

– En kommun måste ha många projekt pågående samtidigt. Det här blir ett tydligare sätt att visa hur vi prioriterar bland alla inkommande projektidéer och även vad som krävs om man få sitt projekt högre prioriterat, säger Anna Selander, samhällsbyggnadschef.

Så ser prioriteringen ut

De samhällsbyggnadsprojekt som totalt sett skapar mest nytta för medborgarna och en långsiktig utveckling av kommunen är högst prioriterade. En prioriteringsmodell är framtagen för att lättare göra bedömningen. 

Med prioriteringsgrunden kan kommunen se till att en förändring på en plats löser fler utmaningar på en och samma gång för att maximera samhällsnyttan. Tidplanen för att genomföra en projektidé blir också mer tillförlitlig.