Meny

Positivt bokslut för Nyköpings kommun 2020

23 mars 2021
Kommun och politik

När kommunens ekonomi för 2020 summeras visar överskottet på +51 miljoner kronor. Ökade statsbidrag, bättre skatteintäkter än väntat och besparingsinsatser inom verksamheterna är förklaringen.

Pandemiåret 2020 liknade inget annat, konstaterade kommunstyrelsens ordförande Urban Granström (S) när årsredovisningen för 2020 presenterades.

- Det har visat sig att vi som kommun klarar av att ställa om, anpassa och förbättra verksamheterna trots svårigheter. Jag vill börja med att rikta ett stort tack till alla som bidragit, säger han.

Totalt har Nyköpings kommun fått 898 miljoner kronor i statsbidrag, en ökning med 154 miljoner från förra året. Ökningen förklaras i stort sett helt av olika pandemirelaterade stöd som exempelvis kompensation för ökade kostnader inom omsorgen.

4,7 miljoner kronor har lagts på lokala stödpaket för närings- och föreningslivet.

- Det är viktigt att vi fortsätter vara lyhörda gentemot näringslivet och stöttar där behoven är störst och insatserna gör skillnad. Vi behöver få igång och hjälpa till att få fart på arbetsmarknaden snarast. Det är annars många fler unga som står utan både ferie- och första fasta jobb, säger Martina Hallström (C).

Urban Granström säger också att det är viktigt att fortsätta driva på de långsiktiga frågorna, som bostäder, företagsmark och Nyköpings resecentrum. Rekordmånga bostäder, 658 stycken, färdigställdes under 2020.

Befolkningsökningen på 480 personer innebär ett fortsatt högt tryck med stora investeringsbehov av bland annat skolor och förskolor.

- En viktig indikator på att vi är fortsatt attraktiv som kommun. Det är också glädjande att vi nådde alla våra finansiella mål trots pandemin. Det är ett trendbrott, säger kommunens ekonomichef Jukka Taipale.

De största investeringarna under året var Träffens förskola, ridsportanläggningen och fastigheten Vägporten, som byggs om för att rymma kommunala verksamhetskontor.

- Vid sidan av allt pandemirelaterat var vi också en av de första kommunerna i landet att ta fram en koldioxidbudget, som kommer att användas som underlag för vår klimat- och energistrategi, säger kommunalrådet Marco Venegas (MP).