Positiv utveckling för företagsklimatet

23 maj 2023
Företag och näringsliv Företag och näringsliv

Årets resultat i Svenskt Näringslivs attitydmätning av företagsklimatet i kommunerna visar på steg i rätt riktning för Nyköpings del.

– Vårt långsiktiga arbete med att förbättra företagsklimatet i kommunen visar att vi är på rätt väg. Det är positivt och vi fortsätter förbättringsarbetet för att nå målet, säger Ola Pettersson, divisionschef för Näringsliv, kultur och fritid.

I undersökningen betygsätter lokala företagare och politiskt utvalda i kommunen olika områden.

Resultat i undersökningen

Resultatet har förbättrats sedan förra året exempelvis gällande kommunens service och bemötande, inom upphandling och allmänt gällande attityder kring företagande från allmänhet, kommunpolitiker och tjänstemän.

Gällande infrastruktur har mobilnät och bredband förbättrats, samtidigt som resultatet för väg- och tågnät samt flygförbindelser försämrats något. Något sämre resultat jämfört med 2022 får även skolans kontakter med lokala näringslivet och konkurrerande verksamhet från kommunen som svarar på frågan om man anser att kommunen tränger undan privat näringsverksamhet.

Brott och otrygghet som påverkar företagare negativt, information till företagen samt dialogen med kommunens beslutsfattare är områden som ligger kvar på samma resultat jämfört med förra året.

– Sammanfattningsvis är resultatet en förbättring och vårt hårda arbete visar att vi är på rätt väg. Svenskt Näringslivs mätning, den kontinuerliga trenden för NKI undersökningen och våra kontinuerliga dialoger med näringslivet är värdefulla verktyg i vårt ständiga förbättringsarbete. Vi ser även en förbättring i företagens engagemang och det är vi mycket glada för. Ett nära samarbete ser vi som nyckeln till framgång, säger Ola Pettersson.

Mer om undersökningen

2023 års enkätundersökning pågick mellan den 2 januari och 31 mars. Undersökningen genomförs av Ipsos på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Den skickas till de företag som ingår i årets urval samt ordinarie kommunfullmäktigeledamöter.

Hela undersökningen samt andra kommuners resultat hittar du på foretagsklimat.se