Plan för ökad återvinning och återanvändning är nu beslutad

15 juni 2023
Bo, bygga och miljö Kommun och politik Bo, bygga och miljö - Avfall och återvinning

Under tisdagen fattade kommunfullmäktige beslut om den nya avfallsplanen som ska gälla i Nyköping och Oxelösund fram till 2030. Minskat matsvinn, ökad återanvändning, fler insamlingsskåp för fettåtervinning och mindre mängd avfall till förbränning är exempel på vad kommunerna ska sträva efter.

Nyköping och Oxelösund har en gemensam avfallsplan som anger våra mål och aktiviteter för att förebygga och hantera avfall. En ny version av planen har arbetats fram i nära samarbete mellan kommunerna under det senaste året. Nu är den beslutad, och kommer att gälla fram till 2030.

- Avfallsplanen gäller alla och nu behöver vi tillsammans genomföra de beslutade aktiviteterna för att nå målen. Ett exempel på mål som både kommunala verksamheter och privatpersoner kan bidra till är minskat matsvinn. Alla kan kasta lite mindre mat. Tillsammans gör det stor skillnad, säger Stina Karlsson, avfallsplanerare i Nyköpings kommun och projektledare för avfallsplanen.

Ett annat mål är att mängden avfall från återvinningscentralerna som lämnas till förbränning ska minska med minst 30 procent mellan åren 2020 och 2030. Resultatet ska nås bland annat genom att inte tillåta osorterade säckar på återvinningscentralerna. Kommunerna ska också skapa förutsättningar för ökad återanvändning, så att redan producerade föremål kan tas tillvara istället för att bli avfall.

Ytterligare ett exempel ur avfallsplanen är att fettåtervinningen ska öka. Det ska göras bland annat genom att utöka antalet orangea insamlingsskåp för matolja och matfett.

Läs mer om avfallsplanen här: Mål för avfallshanteringen