Meny

Pengar från Kulturrådet till språk- och läsfrämjande projekt

16 juni 2020
Barn och utbildning Barn och utbildning

Kultur & Biblioteks barn- och ungdomsverksamhet får 220.000 kronor från Kulturrådet till ett språk- och läsfrämjandeprojekt kallat "Ett vidgat språk är ett vidgat universum".

Deltar i projektet gör Jönåkers förskola, Fjärilens förskola och Särskolan. Planeringen startar i höst tillsammans med bibliotekarier från stadsbiblioteket, kulturpedagoger och pedagogerna på respektive förskola och Särskolan. Arbetet tillsammans med barnen startar i januari 2021.

- Vi vill utveckla vårt sätt att arbeta med barnens erövrande av ett rikt språk. I projektet kommer vi, tillsammans med barnen, utforska hur språket kan växa, omformas och stärkas genom olika språk och uttryck som dans, musik, bild och film. Språkutveckling är viktig för alla barn och ett barn med ett rikt språk kan göra sin röst hörd, vara delaktigt och ha möjlighet att påverka. Därför ligger det här projektet helt i linje med vårt demokratiska uppdrag, säger Lisbeth Sommarström, enhetschef på bibliotekets barn- och ungdomsavdelning.

Det långsiktiga målet är att genom projektet inspirera till fortsatta samarbeten mellan bibliotek och förskola/särskola i hela kommunen, för att utveckla barnens känsla för språket och det egna skapandet.