Meny

Patientsäkerheten måste förbättras

1 september 2020
Omsorg och stöd Kommun och politik

Under flera år har medicinskt ansvarig sjuksköterska i Nyköping granskat journaler och patientsäkerhetsberättelser för att säkerställa att de följer lagstiftningen. I en rapport skriver hon att samtliga utförare, både privata och kommunens, måste arbeta med förbättringar.

Av de 95 granskade journalerna saknar 74 procent uppgift om avstämning/information till patienten, 42 procent saknar samtycken från patienten, vilket är obligatoriskt att dokumentera för att få tillträde till en patients journal, och 27 procent saknar uppgift om verifierad medicinsk diagnos.

Nämnden vill ha rapport

Bristerna i dokumentationen inom kommunala division Social omsorg (DSO) är så stora att det med stor sannolikhet inte är patientsäkert inom DSO, skriver den medicinskt ansvariga sjuksköterskan. Vård- och omsorgsnämnden förväntas därför under nämndsammanträdet 10 september fatta beslut om att begära in en skriftlig rapport om hur DSO ”på ett skyndsamt sätt avser åtgärda bristerna i patientsäkerheten”.

Björkgården bäst på att beskriva

I patientsäkerhetsberättelsena, som varje vårdgivare ska skriva en gång per år, finns omfattande brister och många uppnår inte kvalitén på den detaljnivå som lagen egentligen kräver, förutom Björkgårdens äldre- och demensboende och delvis St Anna äldre- och demensboende. I många av berättelserna går det inte att få en övergripande översikt av utmaningar och problem inom patientsäkerheten. Det systematiska arbetet över året saknas, inga analyser eller motiveringar till varför just vissa åtgärder görs beskrivs.

– Osäkerheten kring ifall patienten får rätt omsorg blir för stor när dokumentationen är bristfällig. Nämnden tar väldigt allvarligt på det här och vi vill ta vårt ansvar och se att det blir en förbättring så vi kommer till rätta med de allvarliga bristerna, säger Sofia Amloh (S), ordförande i Vård- och omsorgsnämnden.

IVO-anmälan kan göras

Om bristerna inom journalföring och patientsäkerhetsberättelser inte är åtgärdade vid nästa års granskning kommer en anmälan att göras till Inspektionen får Vård och omsorg (IVO).

– Ett arbete med att komma till rätta med de uppmärksammade bristerna har redan påbörjats inom divisionen. Det är olyckligt att förändringsarbetet fördröjts, men trots rådande omständigheter kring pandemin skall detta arbete prioriteras. säger Jan Holmlund, divisionschef för Social omsorg.