Östra Storgatan blir bilfri, säkrare och mer attraktiv

8 november 2022
Bo, bygga och miljö Trafik och resor Trafik och resor Hållbar utveckling - Agenda 2030

På Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens möte den 8 november beslutades att fortsätta prioritera fotgängare och cyklister på Östra storgatan i Nyköping. Östra Storgatan ska bli bilfri till förmån för cyklister, fotgängare och aktiviteter.

I somras fick Stadsbron ny möblering och planteringar. Nu fortsätter utvecklingen för att göra Östra Storgatan säkrare och mer attraktiv. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att trafiken ska regleras så att cyklister och fotgängare får mer utrymme och biltrafiken minimeras.

- Vi vill göra Öster mer attraktivt, säkert och hållbart. Området kan gynnas av att ge plats åt andra aktiviteter än biltrafik. Med förändringarna vill vi också tydligare knyta ihop öster och väster, säger Björn Fredlund (S), ordförande i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Enkelriktat på tvärgatorna

Östra Storgatan blir gång- och cykelväg från Stadsbron fram till Skjutsaregatan. Mellan Skjutsaregatan och Stockholmsvägen blir motorfordonstrafik förbjuden. Undantag görs för boende och besökare till Östra Storgatan 26-30 då de inte har någon annan tillfart. På S:t Annegatan kvarstår dubbelriktad trafik. På Östra Kyrkogatan och Skjutsaregatan blir det påbjuden sydlig körriktning både norr och söder om Östra Storgatan. Cykling tillåts i alla riktningar.

- Med trafik tillåten på tvärgatorna får alla plats och tillgång till området och gaturummet, menar Tommy Carlsson, verksamhetschef på Gata, Park, Hamn.

Den totala kostnaden beräknas bli 670 000 kronor för cykelparkeringar, gatumöblering och skyltbyten. Tekniska divisionen har fått uppdrag att genomföra arbetena i vår och de beräknas ta cirka två veckor att genomföra.

Läs mer om bakgrunden på nykoping.se/centrumstrakoster