Osäkert om utlovade statsbidrag för integration

10 januari 2019
Omsorg och stöd Kommun och politik

Nyköpings kommun är en av 32 kommuner som beviljats statsbidrag under tre år, 2018-2020, för att göra satsningar inom integrationsområdet. Nu är det oklart vad som ska hända med statsbidragen. 

- Vi hade räknat med nio miljoner årligen men nu känns det högst osäkert. Pengarna för 2018 har vi fått, säger Peter Knutsson, chef beställarkontoret.

Riksdagen fattade strax innan jul beslut om att Delegationen mot segregation, Delmos, som arbetar med att fördela statsbidragen till kommuner, landsting, ideella föreningar och stiftelser, kommer att avvecklas under 2019 och att anslagen halveras. Delmos bildades 1 januari 2018. Riksdagen har även fattat beslut om en väsentlig minskning av tidigare aviserade belopp för åtgärder mot segregation i år, från 425 miljoner till 100 miljoner kronor.

- Det är oklart vilka konsekvenser det får för Nyköpings del. Vi håller en löpande kontakt med Tillväxtverket för att snarast möjligt kunna få besked i frågan, säger Peter Knutsson.

Kommunens sekretariat följer utvecklingen.