Meny

Fler gymnasielever tar examen inom tre år

27 mars 2020
Barn och utbildning

Årets Öppna Jämförelser från Sveriges kommuner och regioner (SKR) visar att Nyköpings gymnasieskolor resultatmässigt tillhör de 50 procent av Sveriges kommuner vars värden ligger i mitten i förhållande till andra kommuner

I Nyköping är siffran 78,3 procent, utslaget på samtliga gymnasieskolor i kommunen, ett resultat som placerar Nyköping bland de 50 procent av Sveriges kommuner vars värden ligger i mitten i förhållande till andra kommuner. Statistiken omfattar alla elever som var folkbokförda i kommunen när de började på gymnasiet, oavsett vilken skola de började i.

Resultatet ser liknande ut för elever som tagit examen inom tre år på yrkesprogram i kommunen, med ett nyckeltal på 74 procent.

Kommunala Nyköpings gymnasium hamnar något lägre än kommunen som helhet  –  66,7 procent tar examen inom tre år på högskoleförberedande program. För yrkesprogrammen är nyckeltalet på samma nivå som för kommunen som helhet, 74,5 procent.

Peter Ekedahl, rektor på Nyköpings gymnasium, berättar att man har gjort stora framsteg på de högskoleförberedande programmen under det senaste året, genom att aktivt jobba med att fånga upp elever som annars hade hoppat av studierna under sitt första eller andra år:

- Vi har förbättrat våra resultat när vi ser på hur stor andel som erhåller examen av de elever som lämnar oss i juni i år 3. På yrkesprogrammen erhöll 93 procent av eleverna examen och där ligger rikssnittet på 89 procent. På de högskoleförberedande programmen är siffran 91 procent, strax under rikssnittet som är 92 procent. Där har vi alltså gjort stora framsteg då siffran året innan låg på 84 procent. En anledning till att vi inte ligger högre i den statistik som presenteras i årets Öppna jämförelser (som behandlar statistik från 2014-2019) är att vi under den tiden haft många elever som hoppat av under sitt första eller andra år på gymnasiet. Nu har vi blivit bättre på att fånga upp dem som riskerar att hoppa av, säger Peter Ekedahl.

”Öppna jämförelser – Gymnasieskola” baseras på statistik från Skolverket och SCB och finns tillgänglig i databasen Kolada