Nytt reningsverk byggs i Aspa

11 januari 2019
Bo, bygga och miljö

Nu börjar Nyköpings kommun att bygga om avloppsreningsverket i Aspa. Det nya verket får en förbättrad rening och minskar utsläppen till Ludgosjön.

Måndagen den 14 januari börjar Nyköping vatten att bygga ett nytt avloppsreningsverk i Aspa. Den gamla överbyggnaden rivs och en ny byggs på samma plats. De gamla bassängerna kommer att användas, men all utrustning som styr och övervakar reningsprocessen byts ut. Processen utökas även med kväverening som kommer att minska utsläppet av närsalter till Ludgosjön med hela 50 procent. 

- Framåt hösten kommer det finnas ett helt moderniserat avloppsreningsverk som processar Aspas avloppsvatten enligt de senaste utsläppskraven. Avloppsreningsverket kommer att minska miljöpåverkan till nytta för nuvarande och kommande generationer, säger Anders Jäger, driftchef på Nyköping vatten, Tekniska divisionen.

Den nya byggnaden får också ny ventilation som bidrar till minskad lukt. Avloppsreningsverket beräknas vara klart och i drift under hösten 2019. Underleverantör Nyvest utför rivings- och byggnadsarbeten.

- Jag hoppas att de boende i Aspa har förståelse för den ökade trafiken kring reningsverket och oljud från ombyggnationen, avslutar Anders Jäger.