Meny

Nytt äldreboende byggs i Nyköping

22 augusti 2019
Omsorg och stöd Omsorg och stöd - Äldre

Boverkets bostadsmarknadsenkät för i år om skilda boendeformer för äldre har uppmärksammats i media. Nyköpings kommun var med i ett reportage i Aktuellt (20 augusti) om att kommunen, liksom 127 andra kommuner i landet, har bedömt att det finns ett underskott på särskilda boendeformer för äldre.

I Boverkets bostadsmarknadsenkät har de kommuner som uppgett att de har ett underskott på särskilda boendeformer för äldre ökat från 116 till 127 kommuner sedan förra året. Det innebär att det är 11 kommuner fler i år än förra året som saknar tillräckligt med särskilda boendeformer för sina äldre.

Flera kommuner i enkäten kommenterar i sina svar att åldersgruppen 80+ ökar och att en planering för särskilda boenden för äldre sker i kommunerna. Planeringen består av alltifrån utredning och analys till mer långtgående planer.

- Vi i Nyköping är medvetna om att efterfrågan på platser i äldreboende har ökat. Därför ser vi fram mot det nya boendet som håller på att byggas ute på Brandholmen och som blir klart under våren 2020. Men att bygga nya boenden behöver inte vara den enda lösningen på behovet. Det finns andra boendeformer som också kan vara alternativ som exempelvis olika former av trygghetsboenden och korttidsboenden. Vi behöver möta efterfrågan med en anpassad verksamheten som har de äldres bästa i fokus, säger Karin Lindgren, verksamhetschef för särskilda boenden i Nyköping.

Koggen heter kvarteret på Brandholmen i Nyköping som byggs av fastighetsbolaget Maison Forte. Där blir bland annat ett nytt äldreboende med 72 nya platser som beräknas vara inflyttningsklart under våren 2020. 

- Med anledning av att behovet har ökat så kartlägger vi löpande kommunens behov för 8-10 år framåt utifrån de befolkningsprognoser som finns. Vi arbetar med möjligheten till olika boendeformer för att hantera kommande efterfrågan. För nybyggnation är det väldigt viktigt att vi bygger smart så lägenheterna kommer till så stor andel av våra äldre medborgare som möjligt. Att vi bygger välplanerade boenden så det blir enkelt för vår personal att arbeta och trivsamt för hyresgästerna, säger Sofia Amloh, ordförande i Vård och omsorgsnämnden i Nyköping.

 

Fakta

Det är kommunen som har ansvar för att inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd. Det framgår av 5 kap 5 § socialtjänstlagen (2001:453) (SoL). För att kunna bo i särskilt boende krävs en biståndsprövning och ett beslut av kommunen.

Länk till Aktuellt, inslaget börjar 20:10 min in i sändningen.