Meny

Nystartade BRÅ samverkar med näringslivet

30 mars 2021
Kommun och politik Näringsliv och arbete

Nyköpings nystartade lokala brottsförebyggande råd är i full gång sedan i höstas. I arbetet samverkar kommun och polis med representanter för näringsliv och civilsamhälle. Det är en grund för olika prioriteringar och proaktiva insatser.

I det lokala BRÅ-rådet ingår representanter för näringslivet, bland annat Klöverns VD Johanna Åndberg, Nyköpingshems VD Johan Eriksson och ICA Maxis handlare Mårten Tenne. Dessutom ingår representanter för civilsamhället, ansvarig för centrums väktarrondering, säkerhetsansvarig för tingsrätten, kommunalråden i Nyköpings kommun och Henrik Lundh, chef för det kommunövergripande säkerhetsarbetet. Rådet har en rådgivande roll utifrån sin profession och kunskap om Nyköping.

Social oro störst problem

- Trycket på de här frågorna har ökat och just nu bygger vi upp strukturen och prövar oss fram. Företrädarna i gruppen ska kunna engagera sig och vara goda representanter för näringslivet, men fler bör kanske tas in. Vi har redan mött ett stort engagemang, säger Henrik Lundh, säkerhetschef i Nyköpings kommun.

En utredning från regeringen tyder på att kommunerna i högre grad kommer att involveras i det lokala brottsförebyggande arbetet framöver och åläggas ha ett brottsförebyggande arbete. Lokala BRÅ i Nyköping vill igång innan förslaget blir verklighet och fokuserar på det som bedöms vara det mest prioriterade problemet - social oro bland ungdomsgrupper i högstadieåldern, narkotikaförsäljning och ökad psykisk ohälsa i samhället.

- Trygghetsfrågorna är viktiga för alla oss som bor och verkar i Nyköping. Det känns helt rätt att bygga upp ett lokalt brottsförebyggande råd med olika aktörer för att stärka samverkan för ett tryggare Nyköping, säger Urban Granström, kommunstyrelsens ordförande.

Varje vecka görs prioriteringar

Varje vecka håller polis, kommun och andra deltagare i gruppen regelbundna avstämningsmöten enligt ett koncept för effektiv samverkan för trygghet, EST. Kunskap och kontakter leder till proaktiva insatser som görs för att förhindra brott, till exempel kan platser för drogförsäljning upptäckas och planerade brott förhindras.

- I jämförelse med andra är Nyköping en lugn stad men med samma problem som många andra, säger Henrik Lundh. Vi har få rån och bostadsinbrott i jämförelse med städer i vår närhet. Med BRÅ-arbetet kan vi lättare koncentrera polisiära och kommunala resurser till våra mest prioriterade problemområden. Sedan kan vi styra uppsökare inom socialtjänst som mobila fritidsledare exempelvis, till platser där ungdomar och missbrukare vistas.

I de anmälda brotten 2019 per 100 000 invånare ligger Nyköping lägre i antal brott i jämförelse med både Region Öst och landet som helhet.