Nysam på kickoff: Vi måste möta utmaningarna!

31 januari 2019
Näringsliv och arbete

När Nysam bjöd in till omstart för att möta stadens framtida utmaningar med engagemang och samverkan, lockade det till största deltagandet någonsin. Många företag, organisationer, kulturliv och föreningar vill helt klart bidra till att skapa en attraktiv stad för boende och besökare.

Nysams styrelseledamot Maria Wejås beskrev de stora pågående digitala förändringarna. De går fort och påverkar konsumtionsmönster, banker, handel, restauranger och resande bland annat.

- De kommer att påverka vår stadskärna, handel och attraktivitet och vi kan välja hur vi förhåller oss till den här utvecklingen. Kommunen kan inte lösa det själv och inte handeln heller, men tillsammans kan vi. Med engagemang, kreativa idéer och en bra mix i stadens utbud kan vi utveckla vår stads attraktivitet. Initiativet med en hantverksgalleria är ett spännande steg. Det viktiga är att vi tar tag i utmaningarna nu – det är hög tid!

Utbudsmixen påverkas

Framtiden kommer sannolikt att innebära en ökad mix av tjänsteutbud i stadskärnan, även kontor, som kan förändra bilden av centrum. Maria Wejås påminde också om hur läget var för tio år sedan då dåvarande Centrumföreningen lade grunden till föreningen Nysam, Nyköping i samverkan.

- Då var inte samtalsklimatet med kommunen så gott. Man kan säga att då bjöd Nysam upp kommunen till dans, idag är det kanske så att det är kommunen som är mer dansbenägen!

Näringslivschef Maria Karlsson visade hur Nyköping ligger till med sitt handelsindex på 110, vilket är högt i jämförelse med andra sörmländska städer. Förutsättningarna är goda var budskapet.

Många projekt under genomförande

Vad görs då? Inom Purple Flag-arbetet, det stora ideella samarbetsprojektet som ska bidra till att utveckla stadskärnan, finns ett 40-tal punkter i ett handlingsprogram. Just nu pågår arbete med:

  • belysningsprogram, ska bidra till ökad trygghet och trivsammare miljö
  • projektering för ett parkeringsledningssystem så p-platser syns lättare
  • en central fritidsgård för unga, bättre trafiksituation på Västra Storgatan där biltrafiken är hög
  • möjligheten att utveckla ett paragraf 3-område där väktare kan få utökade möjligheter
  • ett tryggt, centralt upphämtningsställe för tonåringar som hämtas av föräldrar kvällstid
  • belysning och bildvisning på husfasader i olika sammanhang

Carl-Åke Andersson, kommunfullmäktiges ordförande presenterade projekten tillsammans med Purple Flags projektledare Bengt Spider Jansson. På plats fanns även kommunalråden Urban Granström, Martina Hallström och oppositionsråd Anna af Sillén, som alla engagerar sig i arbetet.

Idrottsevenemang drar in intäkter

Idrottslivet representerades på scenen av Nyköpings BIS, IFK Nyköping, ONYX Innebandy och Nyköpings Golfklubb. De redogjorde för vad deras stora evenemang, cirka 50 per år, bidrar med årligen. Det handlar om tusentals besökare till cuper, JSM och SM med mera som över 700 lag deltar i. Ett par tusen hotellnätter, mängder av restaurangbesök och shopping som genererar cirka tio miljoner i intäkter till det lokala näringslivet. En kaka som idrottsklubbarna vill vara med och dela på eftersom deras arbete mest består av ideella arbetstimmar. 12 000 timmar per år för att vara exakt.

Visit vill växla upp

Visit Nykoping/Oxelösund presenterade varför de bjudit upp Nysam till dans. Johanna Hellström beskrev beslutet att ”växla upp genom att lägga ned Visit” som en väg att samverka i en förening där det redan finns engagemang och gemensamma intressen.

Kvällen ramades in av av trollkonstnären Seth Engströms uppskattade nummer som utfördes i rasande tempo.

Här kan du ta del av Sveriges Radios rapportering om hur Nyköpings attraktivitet ska stärkas. Även Sörmlands Nyheter rapporterade om mötet.