Nyköpingsborna återvinner mer

21 mars 2019
Bo, bygga och miljö Bo, bygga och miljö - Avfall och återvinning

En liten förbättring från året innan men mycket bättre än rikssnittet. Så ser det ut när återvinningen av tidningar och förpackningar summeras.

Under förra året återvann en genomsnittlig Nyköpingsbo 81 kilo tidningar och förpackningar, såsom mjölkpaket, glasflaskor och kaviartuber. Det är en ökning från året innan, fast en blygsam sådan, med knappt ett hekto per person.

- Det är ändå bra att det går åt rätt håll och att invånarna utnyttjar de möjligheter som finns för återvinning. Om vi jämför oss med Sverige i stort ligger vi riktigt bra till, säger Jonas Ek, tf renhållningschef.

Rikssnittet för år 2018 var 63,5 kilo insamlat återvinningsmaterial per invånare. I Nyköping sorterar vi mer av allt, oavsett vilket material som jämförs. Vi återvinner mer tidningar och mer av alla slags förpackningar; av glas, metall, plast och papper. 

"Vi kan bli ännu bättre" 

Siffrorna kommer från FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen), som äger och sköter alla återvinningsstationer. I deras statistik ingår både allt som har lämnats på återvinningsstationerna och det som renhållningen hämtar i exempelvis miljörum i bostadsområdena. Jonas Ek menar att vi har potential att bli ännu bättre. 

- Grovt räknat består en tredjedel av varje soppåse av förpackningar, som alltså borde ha sorterats och återvunnits. När de läggs blandat med annat i restavfallet missar vi chansen att ta tillvara materialet och återvinna det. Så visst kan vi bli ännu bättre, avslutar han. 

Hela sammanställningen finns att läsa på FTI:s webbplats