Meny

Nyköpings resursskola startar i höst

17 juni 2020
Barn och utbildning Barn och utbildning Kommun och politik

När höstterminen 2020 drar igång öppnar Nyköpings resursskola i lokaler vid Nyköpings gymnasium. Resursskolan är för barn i årskurs 1 -9 som av olika anledningar inte kan tillgodogöra sig ordinarie skolundervisning.

Anna-Maria Ringgren, tidigare resultatenhetschef på Nyköpings högstadium, blir ny rektor för resursskolan och berättar om hur planeringen ser ut:

-  Vi startar i liten skala från och med nu i höst. Det är gamla Högbrunnsskolan vi flyttar in i och vi kommer att ha 5-6 elever från högstadiet till att börja med. Personal som nu arbetar på högstadiet, som eleverna känner, kommer också att finnas på plats vid start.

Undervisningen i resursskolan följer den vanliga läroplanen men med anpassad studiegång. Till exempel kan vissa ämnen tas bort i de lägre klasserna. Undervisningen i resursskolan handlar om att möta varje elev där han/hon är för att kunna följa och styra elevens utvecklingskurva på nära håll.

-  Alla barn lyckas inte i ett vanligt klassrum, helt enkelt. Det handlar inte om att de är mindre begåvade, utan att ”vanlig skola” sker i ett sammanhang som de inte kan hantera. De mår ofta dåligt i skolan och riskerar att utveckla problematisk skolfrånvaro. I resursskolan kan vi individanpassa undervisningen, ge varje barn sin egen skolplan och sina egna mål, berättar Anna-Maria Ringgren.

Just nu pågår rekrytering av personal för årskurs 1-6, parallellt med övrig planering. Kompetenser som behövs är behandlings- och specialpedagoger, elevassistenter och elevstödjare. På sikt ska resursskolan kunna ta emot 10 barn i årskurs 1-6 och 10 barn i årskurs 7-9 och även ha egen fritidsverksamhet. Resursskolan kommer att ha ett nära samarbete med andra aktörer som till exempel BUP, habilitering, socialtjänst och centrala barn- och elevhälsan.