Meny

Nyköpings kommun tar del av miljardsatsning

7 september 2020
Kommun och politik

75 miljoner kronor. Det blir Nyköpings kommuns andel av de extra statsbidrag på nästan 20 miljarder för nästa år som regeringen och samarbetspartierna C och L lovade under måndagen. En stor del av pengarna kommer att gå till äldreomsorgen.

- Det här var glädjande och våra ekonomiska förutsättningar ser betydligt bättre ut särskilt för 2021 och 2022. Vi måste dock fortsätta att arbeta hårt med det underskott som finns sedan tidigare i några av våra verksamheter. Det arbetet känns lättare nu, säger Jukka Taipale, ekonomichef i Nyköpings kommun.

2021 får Nyköping ett tillskott på totalt cirka 75 miljoner kronor i olika satsningar. 38 miljoner är generella statsbidrag och 11 miljoner går till äldreomsorgen. Utöver det utlovas 26 miljoner som är öronmärkta för det så kallade äldreomsorgslyftet, där staten betalar lönekostnaden när de anställda utbildas.

Behoven växer bland unga och äldre

Enbart äldreomsorgen kostar cirka 700 miljoner kronor per år i Nyköpings kommun. De nu utlovade pengarna kommer att göra skillnad, konstaterar även Urban Granström (S), kommunstyrelsens ordförande.
- Ett växande Nyköping ser också växande behov inom skola och äldreomsorg. Därför är det välkommet med en bred satsning på välfärden, säger Urban Granström.

I satsningen kommer dessutom Region Sörmland att få 115 miljoner som ska gå till vård som skjutits fram på grund av coronapandemin.