Meny

Nyköpings kommun stöttar näringslivet

23 mars 2020
Näringsliv och arbete Kommun och politik

Nyköpings kommun inför nu ett första lokalt stödpaket till företagen i kommunen på grund av den hårt pressade situationen i samband med Coronapandemin. Nu är det viktigt att alla hjälps åt och att företagen får stöd från invånare, andra företagare, organisationer och inte minst det offentliga.

Åtgärderna som gäller från och med i dag 2020-03-23:

 • Anstånd med fakturor utställda av kommunen. I första hand i tre månader, därefter kan en avbetalningsplan göras.
 • Anstånd med hyran för de företag som hyr lokal av Nyköpings kommun. Anstånd ges i första hand i tre månader, därefter kan en avbetalningsplan göras.
 • Uteserveringar underlättas - Avgift slopas helt för uteserveringar fram till augusti.
 • Snabb hantering av ansökningar till uteserveringar. Även nu innan ordinarie säsong påbörjas är det möjligt att ansöka. Kommunen kommer att vara generösa med tillstånd, även för butiker som till exempel önskar bedriva försäljning utanför sin lokal.
 • Avbokningsavgifter slopas för företag som arrangerar evenemang i Nyköpings Arenors lokaler, oavsett när avbokningen sker.
 • Utbetalning från kommunen till leverantörer påskyndas så att företagen inte behöver ligga ute med pengarna.
 • Rådgivning i stället för inspektioner. Nyköpings kommun pausar inspektioner inom vissa tillsynsområden. Inspektioner som är viktiga med anledning av pågående virusutbrott eller i syfte att skydda människors liv och hälsa i övrigt genomförs. Tillsynsenheterna fokuserar även på rådgivning till företag som behöver ställa om verksamheten med anledning av läget – till exempel en restaurang som vill börja med utkörning av mat eller ett kafé som vill ha take away-försäljning på torget.
 • Investeringar och övriga arbeten - Nyköpings kommun ser över planerade investeringar och till exempel underhåll för att om möjligt tidigarelägga investeringar som skulle innebära jobb för näringslivet.
 • Hyra in personal - Nyköpings kommun undersöker möjligheterna att med kort framförhållning kunna hyra in personal från näringslivet för att dels täcka upp för stor sjukfrånvaro i kommunens verksamheter, dels för att utföra underhållsarbete eller tjänster som inte hinns med på grund av det pressade läget.

  Rådgivning och stöd per telefon till Nyköpings företagare

  Kommunen har även upprättat ett särskilt företagsstöd tillsammans med andra organisationer och experter där all rådgivning är kostnadsfri för företagaren. Hela nätverket av företagsstöd nås via Näringslivsenhetens ”En väg in” på 0155-24 81 50.