Meny

Nyköpings kommun stöttar föreningslivet

17 april 2020
Näringsliv och arbete Kommun och politik Uppleva och göra Näringsliv och arbete Kommun och politik Uppleva och göra Nämnder

Nyköpings kommun inför ett lokalt stödpaket till föreningarna i kommunen
på grund av den hårt pressade situationen i samband med Coronapandemin.
Nu är det viktigt att alla hjälps åt och att föreningarna får stöd från invånare,
företagare, organisationer och inte minst det offentliga.

– Vi vill förstås göra allt vi kan för att stödja och bidra tillsammans. Vi är angelägna om att föreningarna verkligen får kännedom om vilka stödmöjligheter som finns, säger Karina Josevski, ordförande kultur- och fritidsnämnden. Vi är måna om att ungdomsverksamheten inte blir lidande under den här tiden. Föreningslivet kan vara just den plats i mångas liv som blir den trygga, stabila punkten. Sammanhållningen och gemenskapen i föreningslivet kan också särskilt bidra till ett bättre mående för var och en.

Kommunalt stödpaket till föreningar

  • Uppskov med fakturor utställda av kommunen. I första hand i tre månader, därefter kan en avbetalningsplan göras. Gäller från och med 1 mars.
  • Uppskov med hyran för de föreningar som hyr lokal av Nyköpings kommun. Anstånd ges i första hand i tre månader, därefter kan en avbetalningsplan göras. Gäller från och med 1 mars.
  • Avbokningsavgifter för lokaler slopas i Nyköpings Arenors lokaler, oavsett när avbokningen sker. Gäller från och med 1 mars till 31 augusti. Gäller både föreningar och privatpersoner.
  • Utbetalning av verksamhetsbidrag från kommunen till föreningar tidigareläggs. De bidrag som skulle betalas ut i juli kommer att betalas ut senast i början av maj.
  • Särskilt stöd för sin ordinarie ungdomsverksamhet. Nyköpings kommun är mån om att ungdomsverksamhet inte blir lidande på grund av pandemin. Därmed kan föreningar som drabbats hårt av intäktsbortfall till följd av pandemin ansöka om särskilt stöd för sin ordinarie ungdomsverksamhet under resterande del av 2020. Beslut tas av Kultur- och fritidsnämnden utifrån givna kriterier.
  • Fria annonser i Södermanlands Nyheter. Nyköpings kommun betalar en helsida i SN varje vecka där föreningar får möjlighet att ha med en annons avgiftsfritt. Detta erbjudande gäller under tiden 1 juli till 31 december 2020.
  • Föreningsmässa 2021. Nyköpings kommun kommer att arrangera en föreningsmässa i samband med Bomässan på Rosvalla 2021. Samtliga föreningar i Nyköpings kommun har möjlighet att vara med på mässan kostnadsfritt.
  • Nyköping stödjer initiativ. Ett bra exempel är Nyköpings BIS Fotboll som tagit fram kuponghäften för luncher med rabatt. Kuponghäftena kan alla Nyköpings föreningar sälja och tjäna pengar och samtidigt stödja näringslivet. Nyköpings kommun stödjer sådana initiativ och beslut tas av Nyköpings Arenor utifrån givna kriterier från kultur- och fritidsnämnden.

Läs mer på www.nykoping.se/corona/forening

Mer information och kontakt

Per Lithammer, sakkunnig kultur- och fritidsnämnden, tfn 0155-24 83 69
Lars Persson, tf verksamhetschef Nyköpings Arenor, tfn 073-426 87 32