Meny

Nyköpings kommun renoverar Lasarettsbron

30 juni 2021

Under vecka 30 börjar Nyköpings kommun att renovera Lasarettsbron på Brunnsgatan. Tätskiktet ska bytas ut för att förhindra framtida skador.

Bron på Brunnsgatan vid Nyköpings lasarett är i behov av renovering. Under sista halvåret 2021 kommer Svevia på uppdrag av Nyköpings kommun att byta tätskikt, kantbalkar, räcken samt asfaltera och måla linjer.

- Förutom att det underhållsmässigt är dags att renovera så är tidpunkten vald med omsorg utefter projekt som kommer framöver, säger Robert Karlsson projektledare i Nyköpings kommun.

Arbetet görs innan den nya entrén och infarten till lasarettet tas i bruk för att inte krocka i tiden. Tidpunkten är också vald för att inte få ytterligare störningar i området när arbeten på Brunnsgatan i anslutning till Resecentrum börjar. De är preliminärt planerade att börja 2024.

Arbetet består i att byta ut isolering som används som tätskikt samt byta kantbalkar och räcken. Tätskiktet ska skydda betongkonstruktionen så att inte vatten tränger ner och skadar anläggningen. Fyra träd kommer att tas bort och ersättas av nya när arbetet är klart.

Arbetet sker på halva bron i taget och startar med den östra sidan (mot ån). Biltrafiken kommer att fortsätta gå i varsitt mötande körfält under arbetstiden medans gång- och cykeltrafiken kommer att hänvisas till motsatt sida. Följ skyltning på plats.