Nyköpings kommun förnyar borgensavtalet med Skavsta

12 september 2022
Företag och näringsliv Kommun och politik

I maj 2022 fattade kommunfullmäktige beslut om att ge borgen till Stockholm Skavsta Flygplats med nya majoritetsägaren Arlandastad Group. De avtalen är nu undertecknade.

Risken bedöms fortfarande vara låg eftersom säkerhet till borgensåtagandet ges i form av mark vid Skavsta.

Genom att fortsätta garantera en del av lånet på 75 miljoner kronor bidrar Nyköpings kommun, som är minoritetsägare i flygplatsen, till att säkra Stockholm Skavstas roll som regional motor.

Skavsta är en viktig del av Stockholmsregionens infrastruktur och har ett bra läge nära E4, framtida Ostlänken och djuphamnen i Oxelösund. Viktig företagsmark finns här och flygplatsen är viktig både för turism, arbetstillfällen, som beredskapsflygplats och för att avlasta Arlanda.

I maj 2022 sålde Vinci Airport SAS sina aktier i Skavsta till Arlandastad Group AB.