Nyköpings kommun anställer kulturchef

7 mars 2023
Uppleva och göra

Ann-Sofie Löw börjar som kulturchef i Nyköpings kommun i juni. Hon blir även enhetschef över Kultur och Bibliotek inom division Näringsliv, Kultur och Fritid.

Nyköpings kommun har inte haft någon kulturchef tidigare. En av huvudarbetsuppgifterna för Ann-Sofie Löw blir att ta ett övergripande tjänstemannaansvar för kulturarbetet i Nyköpings kommun.

Det innebär att samverka med och inspirera andra kommunala verksamheter såväl som externa partners inom kulturområdet. Ann-Sofie kommer även att vara enhetschef över Kultur och Bibliotek enheten som finns i divisionen Näringsliv, Kultur och Fritid.

- Jag är väldigt glad över att Ann-Sofie väljer att komma till oss på Nyköpings kommun. Förutom en fil. kand. från Linköpings universitet inom konstvetenskap, litteraturvetenskap, historia och filosofi så står Ann-Sofie för ett engagerat ledarskap och har en nyfiken inställning till utvecklingen av kultur- och samhällsfrågor, säger Ola Pettersson, divisionschef Näringsliv, Kultur och Fritid.

Ann-Sofie Löw kommer närmast från en tjänst som Kultur- och Fritidschef i Åtvidabergs kommun.

- Nyköping är en kommun som växer och frodas, med en framtid full av möjligheter. Att med kulturen i fokus få vara delaktig under den resan känns otroligt spännande, säger Ann-Sofie Löw.