Meny

Nyköpings Arenor tar över driften av fritidsgårdar i Oppeby och Arnö

14 augusti 2020
Näringsliv och arbete Kommun och politik Uppleva och göra Näringsliv och arbete Kommun och politik Uppleva och göra Nämnder

Fritidsgårdarna på Oppebyskolan och Herrhagsskolan drivs från och med i höst av Nyköpings Arenor, Nyköpings kommun. 

I höst öppnar fritidsgårdarna två kvällar i veckan för ungdomar 13–19 år. Fyra fritidsledare ska timanställas av Nyköpings Arenor. 
 
All föreningsverksamhet, med bland annat stöd och service till fritidsgårdar, sköts redan idag av Nyköpings Arenor. I höst anställs även en föreningskonsulent med fritidsgårdsansvar.
 
– Det har bara varit föreningar som drivit fritidsgårdar hittills. Nu blir också Nyköpings kommun en medspelare, säger Annika Malmström, föreningskonsulent på Nyköpings Arenor. Vi får en bättre inblick och djupare förståelse för fritidsverksamhet. 
 
Uppdraget att ta över driften av fritidsgårdarna kommer från kultur- och fritidsnämnden och föreningarna Arnögruppen och Hargs BK har själva sagt upp sina uppdrag. 
 
– Det här blir en rolig och spännande utveckling. Fritidsgårdar behövs bland annat för de ungdomar som inte är med i en traditionell förening, säger Lasse Persson, tillförordnad verksamhetschef på Nyköpings Arenor. Nu kommer vi att nå en ny målgrupp och få större öron så att kommunen kan göra mer bra aktiviteter med, av och för unga. 
 

Många typer av fritidsgårdar

I Nyköpings kommun finns några föreningsdrivna fritidsgårdar och ett Barnkulturcentrum som bedriver och samverkar kring kulturverksamhet för unga. Dessutom finns ungdomsstödjare inom Nyköpings kommun och på Räddningstjänsten finns ungdomsledare som ordnar aktiviteter för barn och unga. Nu i sommar har ungdomsledarna bland annat ordnat nattvandringar, grillkvällar och fotbollsturneringar. Ungdomsledarna driver också fritidsgård på Gruvans skola, Långberg.
 

Pop-up gav inspiration

Under 2018 arbetade Nyköpings Arenor med ett antal verksamheter, bland annat med Ung Kraft för att samla mer kunskap kring en framtida fritidsgårdsverksamhet. En popup-fritidsgård vid gamla brandstationen finansierades då med medel från MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Slutsatsen från pop-fritidsgården är att få stor bredd på arrangemang, att föreningar ska samarbeta och att aktiviteter kan ske i olika lokaler. För att möta behoven behövs också utbildad personal och generösa öppettider.
 

För kontakt

Lasse Persson, tf verksamhetschef Nyköpings Arenor, 
tfn 0155-24 89 01, lars.persson@nykoping.se