Meny

Nyköping stärker upp kommungemensam Coronahantering

12 mars 2020
Kommun och politik

Nyköpings kommun följer Folkhälsomyndighetens råd och uppmanar Nyköpingsborna att hjälpa till för att begränsa smittan.

– Vi har haft veckovisa möten om coronaläget över verksamhetsgränserna en tid, men nu aktiverar vi vår centrala stab och har avstämningar varje dag för att möta läget. Vi går upp i stabsläge för att bättre kunna fatta rätt och välgrundade beslut, vi samlar in och följer utvecklingen gemensamt. Det är viktigt att vi som kommun bidrar till att alla i samhället kan bibehålla ett lugn, säger Mats Pettersson, kommundirektör i Nyköpings kommun.

Eftersom Folkhälsomyndigheten nu ser tecken på att smittan börjar spridas mellan personer som inte varit i riskområden har de höjt smittorisknivån till mycket hög i landet.

Bra hygien allra viktigast

– Det viktigaste fortfarande är att hålla strikt hygien och undvika onödiga kontakter med den mest utsatta riskgruppen, våra äldre. Stanna hemma om du är sjuk, även med lättare luftvägsbesvär. Vår personal är van vid höga hygienkrav, men vi avråder just nu alla att besöka våra äldreboenden, gruppbostäder och serviceboenden, även de som känner sig fullt friska, säger Tarja Viitanen, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Nyköpings kommun.

Under onsdagen fattade regeringen beslut om att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mer än 500 personer samlade. Till exempel ställs helgens Bomässa och UF-mässa på Rosvalla in. På nykopingsguiden.se hittar du information om evenemang, biljetter och återköp

Vi följer UD:s avrådan gällande resor

Inom framför allt skolan ordnas återkommande studieresor. Kommunen följer det som UD rekommenderar och UD:s aktuella avrådan. Studieresor till Italien genomförs inte. Vi har stor förståelse för att både elever, vårdnadshavare och personal kan känna oro inför att åka på en studieresa till andra länder. Därför bör man själv fatta beslut om man vill delta i de studieresor som genomförs. Om en elev vill avstå från att följa med på en planerad resa ska det anmälas till ansvarig lärare. Avstår man från resa, deltar man i undervisningen som vanligt på hemmaplan. UD:s rekommendationer hittar du här.

Följ myndigheternas information

Nyköpings kommun rekommenderar alla att följa den information som finns på Region Sormland och Folkhälsomyndigheten där frågor och svar uppdateras regelbundet. Ring det nationella informationsnumret 113 13 vid generella frågor.