Meny

Nyköping vill skapa akademiskt nav med koppling till näringslivet

7 januari 2020
Barn och utbildning Näringsliv och arbete Kommun och politik

I början av 2020 inleder Nyköpings kommun, genom Näringslivsenheten och Campus Nyköping, en rejäl satsning på att utveckla det lokala näringslivets kompetensbehov, tillväxtförmåga och konkurrenskraft. Det handlar om att koppla ihop näringslivet i Nyköping med akademiska lärosäten och erbjuda nya akademiska utbildningar och samarbeten som kan stärka företagens utvecklingsförmåga.

Maria Karlsson näringslivschef, Ros-Mari Gärdin skolchef Campus Nyköping, Urban Granström Kommunstyrelsens ordförande och Torbjörn Olsson, ordförande för Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden, presenterade idag den förstudie som ska utveckla Nyköping med fler akademiska utbildningar som har nära koppling till näringslivet. På bilden saknas Martin Lidstrand på Trifilon, som kommer att ingå i en Advisory board, en rådgivande grupp med företagare. 

Ledande politiker och chefer i kommunen presenterade planerna i början av januari, tillsammans med företagaren Martin Lidstrand på Trifilon. ”Ett universitet på hemmaplan” kallar Campus Nyköping sina utbildningar idag. Med den förstudie på ett akademiskt nav i Nyköping som nu startar, är planen en uppgradering av det akademiska utbildningsutbudet.

Vill erbjuda fler kurser och program

Campus, näringslivet och ett antal olika akademiska lärosäten och utbildningar i form av enstaka kurser, program och samarbeten ska kopplas ihop på hemmaplan. Det ska gynna näringslivets kompetensbehov och invånares möjligheter att få jobb. Idag har många företag brist på kompetens som gör det svårt att anställa och utveckla företaget. Skolchef Ros-Mari Gärdin vill se många fler enstaka kurser och program så att både invider och företag kan utvecklas samtidigt som kompetensnivån höjs hos företag och arbetskraft.

– All forskning tyder på att nära kontakter mellan företag och akademiska lärosäten gynnar näringslivets tillväxt. Vi behöver utveckla egna talanger med akademisk kompetens. Det kommunen gör nu är en näringslivssatsning ihop med Campus Nyköping, ett led i den gemensamma näringslivsstrategin,  säger Maria Karlsson, näringslivschef. I den ingår en rådgivningsgrupp med företagsrepresentanter.

Hör kommunens representanter och företagaren Martin Lidstrand berätta vad planerna går ut på i filmen ovan. 

Akademisk kunskap en bas för Trifilon

Martin Lidstrand på Trifilon beskrev sitt företags utveckling. Företaget har under lång tid baserat sin utveckling på forskningsrelaterade material- och hållbarhetstester som bygger på kontakter med KTH, forskare och vetenskapscenter. Han menar att kopplingen till akademisk utbildning kan vara avgörande för ett företags förmåga att utvecklas.

Ett 30-tal företag ska nu djupintervjuas om sina behov av kompetens, innovationsmöjligheter och akademiska kontakter. Det de efterfrågar kommer att påverka kommunens utbildningsutbud. Ledarskap, ekonomi, IT och digitalisering är några behov som påtalats.

Nu startar förstudien

Tillväxtverkets förstudie startar efter årsskiftet och ska pågå till sista juli 2020. Tillväxtverket bidrar med cirka 400 000 kronor, ungefär lika mycket svarar kommunen för. Förstudien ska skapa en modell för tillväxt i orter av Nyköpings storlek utan egna akademiska lärosäten. När den är klar väntar ett pilotprojekt och en ansökan för gå vidare med genomförandet. Många företag kommer att intervjuas och den som är intresserad är välkommen att kontakta projektledare Sara Eliasson på sara.eliasson@nykoping.se.