Nyköping har högst andel elever som tar examen i Sörmland

28 mars 2019
Barn och utbildning Kommun och politik

Av de elever som började ett nationellt gymnasieprogram för tre år sedan, och är skrivna i Nyköpings kommun, har 78,6% tagit examen. Det är den högsta andelen i Sörmland.

I årets rapport Öppna jämförelser presenterar Sveriges kommuner och landsting (SKL) ett urval av nyckeltalen med fokus på gymnasieskolans genomströmning. Överlag visar rapporten på en positiv utveckling av gymnasieskolans resultat. 

För elever på enbart kommunalt gymnasium, ligger genomströmningen på 71,7% och för friskolor i Nyköpings kommun på 89,6%. Från yrkesprogram på kommunalt gymnasium tar 81% av eleverna en examen inom 3 år. Barn och fritidsprogrammet, Fordon och transportprogrammet och Handel och administrationsprogrammet ligger alla på resultat över rikssnittet.

Samtidigt är det fortfarande alldeles för många elever som inte slutför sin utbildning med examen. Nyköpings gymnasiums rektor Peter Ekedahl ser flera möjliga förklaringar till det:

- Det råder en konkurrens på de studieförberedande programmen som gör att en viss del av eleverna kommer in på lägre meritvärden, vilket gör att de har behov av längre tid för att klara sin utbildning i relation till svårighetsgraden på programmen. Sen råder det idag inte en balans mellan antalet platser i förhållande till vad eleven egentligen vill gå. Det vill säga, det är fler elever som inte kommer in på sitt förstahandsval vilket kan resultera i avhopp.

Anders Eriksson (C) är ordförande i Barn- och ungdomsnämnden i Nyköping och säger att han är glad över att Nyköpings resultat ligger högst i Sörmland, och stabilt i mitten av alla kommuner i landet. Däremot finns det andra områden inom gymnasieskolan han inte är nöjd med:

- Den genomsnittliga betygspoängen är en sak vi behöver jobba extra hårt med i Nyköping, säger Anders Eriksson.

 

Kärnan i Öppna jämförelser är den samling nyckeltal som SKL tillgängliggör via databasen Kolada på www.kolada.se. Där finns även möjlighet att hämta data på skolenhetsnivå samt viss statistik om gymnasiesärskolans elever, personal och kostnader. Mer detaljerad statistik, exempelvis om resultaten per program i respektive kommun och skola, finns på www.skolverket.se.

Hela rapporten Öppna Jämförelser gymnasieskolan på SKL:s webbsida