Meny

Nyköping gör en koldioxidbudget

29 november 2019
Bo, bygga och miljö

För att sätta fokus på vilka utsläpp Nyköpings kommun har i dag och hur vi ska minska dem planerar Nyköpings kommun att med Uppsala universitets hjälp göra en så kallad koldioxidbudget. Beslut tas på kommande kommunstyrelsemöte.

- Att ta fram en koldioxidbudget utgör ett led i att Nyköpings kommun tar nästa steg och vidareutvecklar sitt ekologiska hållbarhetsarbete. Det är en viktig politisk signal till invånarna att kommunen tar klimatfrågan och den globala uppvärmningen på största allvar, säger Marco Venegas (MP), kommunalråd.

EU har nyligen beslutat att en koldioxidbudget ska bli en del av EU-ramverket för att nå Parisavtalet. Flera andra kommuner och regioner har redan gjort en koldioxidbudget. Ett av de mest aktuella miljömålen är hur vi ska minska utsläpp.

- Budgeten kommer att ringa in de områden i Nyköping där insatser behöver intensifieras. För kommunens del är det bra med sådan kartläggning, då kan vi ta vid och fokusera på de områden vi behöver prioritera, säger Maria Brantö, miljöstrateg i Nyköpings kommun.

Vad är en koldioxidbudget? 

  • Syftet med en koldioxidbudget är att tydliggöra de utmaningar vi står inför när det handlar om att uppnå Parisavtalet.
  • En koldioxidbudget beräknas bland annat utifrån vilka utsläpp kommunen har i dag och hur mycket utsläppen måste minska.

Varför beställer Nyköpings kommun en koldioxidbudget?

  • Den blir ett underlag som ökar kunskapen och handlingsförmågan behövs för att vi ska fatta rätt beslut om förändringar.
  • Eftersom kommunen som organisation endast har direkt inflytande över en liten del av utsläppen behöver modeller för samverkan mellan näringsliv, privatpersoner, föreningar och det offentliga ytterligare utvecklas och stärkas, liksom regional och nationell samverkan.