Nyköping fortsätter klättra i företagarmätning

25 april 2023
Bo, bygga och miljö Företag och näringsliv Kommun och politik

Varje år mäts företagsklimatet inom olika myndighetsområden i landets kommuner. Nyköping fortsätter klättra i resultatet från ett sammanvägt Nöjd kund index (NKI) från 75 i föregående mätning till ett NKI på 76 under 2022.

Nyköpings kommun klättrar stabilt uppåt i resultatet och ligger strax över riksgenomsnittet.

– Först vill vi rikta ett stort tack till de företag som svarat på undersökningen. Detta är ett viktigt verktyg i kommunens utvecklingsarbete Fokus nöjd kund för ständiga förbättringar. Nu startar ett analysarbete och exakt vilka åtgärder som kommer vidtas får vi återkomma till, säger Ola Pettersson divisionschef för Näringsliv, kultur och fritid.

Ett område som sticker ut i år är serveringstillstånd som höjer sitt NKI från 72 till 88 och får därmed högst betyg av alla myndighetsområden i Nyköpings kommun.

- Vi har väldigt kunniga handläggare som hittat nyckeln till hur man kombinerar rollen som myndighetsutövare med ett gott bemötande, god service med en hög tillgänglighet. Våra handläggare är också duktiga på att kommunicera och förklara vad lagen innebär för att upprätthålla en hög rättssäkerhet och följsamhet. Restaurangägarna är måna om att serveringstillstånd prövas på samma sätt och vi är alltid välkomna när vi kommer på tillsynsbesök, det säger väl allt, säger Gabriel Billing tf Verksamhetschef, för Individ- och Familjeomsorgen.

Resultat 2022 (siffror från 2021)

 • Serveringstillstånd NKI 88 (72)
 • Bygglov NKI 65 (64)
 • Miljö- och hälsoskydd NKI 72 (71)
 • Livsmedelskontroll NKI 77 (78)
 • Markupplåtelse NKI 84 (89)
 • Brandskydd NKI 75 (ej redovisat 2021 pga få respondenter)
 • Upphandling NKI 69 (nytt område som mäts från och med i år)

Företagsklimatet mäts varje år av Sveriges kommuner och regioner och resulterar i ett NKI (Nöjd kund index). Sex olika myndighetsområden mäts: Brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Från 2022 mäts även upphandling för Nyköpings kommun.

Enligt Sveriges kommuner och regioner är allt över 70 poäng ett högt resultat.

NKI-undersökningen

 • NKI-mätningen (Nöjd kund index) är ett jämförelsearbete som drivs av Stockholm Business Alliance (SBA) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Det är ett sätt för kommuner att mäta kundernas upplevelser och sporra till förbättringsarbeten.
 • Frågorna berör sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Mätning av Upphandling startades som en pilot 2019 och är ett obligatoriskt mätområden för SBA:s medlemskommuner från 2021.
 • 205 kommuner och 29 gemensamma förvaltningar har deltagit i undersökningen som besvarats av cirka 36 000 företagare runt om i landet.
 • Här finns hela resultatet publicerat