Meny

Nyköping får ett nytt naturreservat

3 september 2020
Bo, bygga och miljö Kommun och politik Uppleva och göra Bo, bygga och miljö Kommun och politik Uppleva och göra

I tisdags 8 september tog kommunfullmäktige beslut om ett nytt naturreservat. Naturreservatet heter Horsvik och är en del av arbetet med miljömålen Ett rikt växt- och djurliv och Hav i balans samt levande kust och skärgård. Det nya naturreservatet är 100 hektar stort och ligger cirka 2 km norr om Stendörren.

– Horsvik är en fantastiskt rofylld plats där du kan uppleva både gårdens kulturmiljö, massor av orkidéer i maj och njuta av havsutsikten, säger kommunekolog Elin Hultman. Vi kommer att skylta till området, rusta byggnader och göra en gångväg som blir tillgänglig för barnvagnar och rullstol.

Det nya naturreservatet ger gården Horsvik med tillhörande öar och vattenområde ett långsiktigt skydd så att natur-, kultur- och friluftsvärden bevaras och utvecklas. Området som är cirka 30 hektar land med tillhörande havsmiljöer ska göras tillgängligt för allmänheten för att skapa ett attraktivt, tillgängligt och levande besöksmål. Horsvik ska i framtiden även kunna användas som en pedagogisk resurs för skolor för lärande om Östersjön, kulturlandskap, biologisk mångfald med mera.

Under sommaren har området stängslats in för får och kor som betar där. Just nu pågår arbetet med att söka de tillstånd som behövs för en bilparkering som blir klar till nästa säsong. Buss 554 tar dig från Nyköping till Studsvik och sedan är det 800 meters promenad till området.

I Sörmland finns det cirka 150 naturreservat och ett 50-tal av dessa finns i Nyköpings kommun. Fem av dem förvaltas av Nyköpings kommun och det är Hållet Marieberg Stenbro, Labro Ängar, Janstorpsskogen, Strandstuviken och Ryssbergen och övriga förvaltas av Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Läs mer om Horsvik på www.nykoping.se/horsvik

Kontaktpersoner

Kommunekologer
Bjarne Tutturen
Stefan Andersson
Elin Hultman
Samhällsbyggnad, Plan- och naturenheten,

tfn 0155-24 80 00
e-post: samhallsbyggnad@nykoping.se