Meny

Nyhetssammanfattning vecka 42

16 oktober 2020
Kommun och politik

Vad har hänt i Nyköpings kommun i veckan? Här kommer en sammanfattning för vecka 42.

Ny e-tjänst för ansökan om försörjningsstöd

Det går nu att ansöka om försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd) digitalt.
Du som tidigare ansökt om försörjningsstöd kan från den 15 oktober 2020 ansöka om försörjningsstöd och följa ditt ärende via e-tjänst. Då behöver du inte lämna in en pappersansökan. I e-tjänsten kan du följa ditt ärende från ansökan till beslut.

Läs mer i nyheten.

Strategi för äldreomsorgen ska visa vägen

Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att ta fram ett strategiskt styrdokument för framtidens äldreomsorg.
Det handlar bland annat om att satsa mer på tidiga och förebyggande insatser och att människor ska kunna vara självständiga så länge det går. Den omsorg man kan få i hemmet ska stärkas och den vård man verkligen behöver längre fram när behoven ökar ska ges med hög kvalitet. Strategin ska långsiktigt peka ut vägen och ge en gemensam bild av vilken äldreomsorg Nyköpings kommun ska erbjuda. Senast 31 december 2021 ska strategin vara klar.

Läs mer i nyheten.

Vi undersöker läget i länet - ditt svar behövs!

I dagarna skickas en enkät ut till alla som driver näringsverksamheter i länet. Det görs samordnat och sker i samarbete med Region Sörmland och länets kommuner. Det är betydelsefullt att få företagens hjälp med dessa svar.
Syftet är att få en nulägesbild av hur pandemin påverkat företagandet. Det är av stort värde att du besvarar enkäten.

Läs mer i nyheten.

Inspektören som utgår från att allt är möjligt

Nyköpings kommun jobbar mycket med att förbättra service, bemötande och god upplevelse av ärendehanteringen och betygen blir allt bättre. En av dem som gör det är byggnadsinspektör Kjell Hagberg, som själv har erfarenhet av företagande inom byggbranschen.
- Jag vet hur det är i byggsvängen, det finns ingen tid över för att vänta, de vill agera direkt. Så jag tar ofta förmöten och är noga med återkopplingen. Det är lite av en käpphäst, vi på Bygglov ska återkoppla snabbt för att de sökande ska kunna komma till beslut och startbesked.

Läs mer i nyheten.

Tillväxtdagen – en dag för dig som vill växa

Lördag den 21 november blir en dag för alla som vill växa! Du som söker jobb och nya möjligheter, funderar på att ta nya steg och börja plugga eller vidareutbilda dig, starta eller utveckla ditt företag. Här kan du möta företagare och utbildare.

Läs mer i nyheten.