Nybygget öppnar igen

30 september 2022
Barn och utbildning Barn och utbildning Barn och utbildning - Förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg

Förskolornas kreativa återanvändningscenter, Nybygget, har öppnat i nya lokaler och presenterade sin verksamhet på workshopen för den nya avfallsplanen.

Nybygget är ett exempel på hur kommunen jobbar med miljö och hållbarhet. Utvecklingsledare Pernilla Thor presenterade verksamheten för politiker och tjänstemän i Nyköping och Oxelösunds kommun på workshopen kring den nya avfallsplanen.

- Det är spännande när förskolans arbete med att berika lärmiljöerna på kreativa sätt kommer i fokus. Nybygget är en inspirationskälla och mötesplats med kreativa miljöer skapade av återbruksmaterial. Tanken är att utmana barn och pedagoger i mötet med okodat material. Nyfikenhet, kommunikation och ansvarstagande är förmågor som stärks vid användandet av återbruksmaterial, berättar Pernilla Thor, utvecklingsledare i Nyköpings kommuns förskolor.

Allt material på Nybygget är insamlat från företag, privatpersoner och genom Nybyggets egen container på Björshult. Materialet är fritt för pedagoger att hämta och använda i utbildningen samt för att berika och utveckla lärmiljöerna i de kommunala förskolorna.

Nybygget finns från och med 30 september i sina nya lokaler i Paviljongen bredvid Träffen Folkets park och Träffens förskola. Här kan du läsa mer om Nybygget och hur du som gör om ni vill donera material.