Meny

Nya uppgifter när verksamheter stängs

31 mars 2020
Omsorg och stöd Kommun och politik

Inom Nyköpings kommun får bland annat hemtjänsten extra hjälp när andra verksamheter stänger ner tillfälligt eller prioriterar om.

Anställda inom dagverksamheten lämnar en matkasse hos en pensionär.

Åsa Eriksson och Annica Bergqvist arbetar till vardags på dagverksamheten för dementa. Men nu är Villan, som deras lokal heter, stängd för besökare i och med smittorisken. Personalen fördelas då ut för att stötta upp inom ordinarie hemtjänstverksamhet eller för att åka runt bland deras daggäster och umgås i deras hem i stället.

– Det är många som är oroliga och behöver prata. ”Vad ska vi göra utan er”, sa de när dagverksamheten stängde. Nu får vi åka hem till dem och ge kärlek i stället. Vi underlättar ju för anhöriga också, som då får lite avlastning, säger Annica Bergqvist.

Handlar ofta åt de äldre

En av de större uppgifterna är att hjälpa hemtjänsten med att handla, så den ordinarie personalen kan fokusera på andra uppgifter.
Fler som får tillfälligt nya uppgifter inom kommunen är personalen i Fia(Fungera i arbetslivet)-grupperna. Vissa tillverkar just nu skyddsvisir till vårdpersonal inom kommunen, andra stöttar upp inom grupp- och servicebostäder.

För att bygga upp en bank av fler som kan rycka in om personalläget blir kritiskt så kan kommunanställda i Nyköping nu anmäla sitt intresse för att tillfälligt byta arbetsuppgifter. Det kan röra sig om vårdutbildade som arbetar inom skolan eller om andra som kan rycka in och exempelvis ta en del av hemtjänstpersonalens uppgifter. I nuläget finns inte det behovet, utan det är en förberedelse.