Meny

Nya riktlinjer för skolskjuts

29 november 2019
Kommun och politik

Nyköping ska ändra riktlinjerna för skolskjuts inför nästa år. Bland annat ska sträckan som elever med skolskjuts förväntas ta sig till närmaste hållplats bli kortare. Man ska dessutom inte behöva ansöka om skolskjuts lika ofta.

- Det kommer att bli enklare och smidigare både för kunderna – elever och vårdnadshavare – och för kommunen som ska lägga tid på rätt saker, säger Martina Hallström (C), kommunalråd.

De nya reglerna beslutades på kommunstyrelsens möte den 2 december. I nuvarande bedömning gäller samma avstånd mellan hemmet och skola som mellan hemmet och hållplats/uppsamlingsplats.

Avstånden kortas

Det betyder att i nuläget har elever i lågstadiet som bor mer än 3 kilometer från skolan eller närmaste hållplats rätt till skolskjuts och/eller anslutningstaxi fram till hållplatsen. För mellanstadieelever gäller 4 kilometer, högstadiet 5 kilometer.

Nästa år ska det räcka med att ha 1 respektive 2 eller 3 kilometer till närmsta hållplats för att ha rätt till anslutningstaxi från hemmet till hållplatsen. Reglerna för avståndet mellan hem och skola för rätt till skolskjuts ligger kvar som tidigare.

Färre ansökningar

Beslut om skolskjuts ska dessutom gälla för ett helt stadie och inte som nu för ett läsår, om inte förhållandena ändras.

- En annan förändring är också att elever inskrivna i kommunens särskola inte längre ska behöva lämna in läkarintyg på att de behöver skolskjuts. Det blir mindre administration både för familjerna och för oss, säger Anna Selander, samhällsbyggnadschef.