Meny

Ny yrkeskategori ska ge äldreomsorgen ett lyft

17 juni 2020
Omsorg och stöd Kommun och politik

För att undersköterskor och vårdbiträden ska få mer tid till omvårdnad kommer en ny yrkeskategori att utbildas och komplettera servicen på äldre- och demensboenden. Beslut fattas i juni.

- I dag använder omvårdnadspersonalen en betydande del av sin arbetstid till att utföra arbetsuppgifter som faller inom ramen för vårdnära service. Genom att omfördela arbetsuppgifter till utbildad servicepersonal frigörs tid för vårdbiträden och undersköterskor att tillgodose de boendes omvårdnadsbehov. Då tas kompetensen hos befintlig personal tillvara, vilket på sikt ökar statusen för yrket, säger Sofia Amloh, ordförande i Vård- och omsorgsnämnden (VON).

Blir en karriärtrappa

Den 25 juni fattar VON beslut om att avsätta pengar både för att utbilda inom vårdnära service och för att starta ett omsorgslyft – en utvidgning av regeringens satsning på ett äldreomsorgslyft.

Tillsammans med Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden (KAN) har ett förslag på utbildning tagits fram. Den första av tre utbildningar för den nya yrkeskategorin startar i augusti 2020 och sammantaget beräknas 30 personer utbildas. Utbildningen blir ett första steg in i en möjlig karriärtrappa inom omsorgen.

Redan anställda får också utbildning

- Den vårdnära servicen ansvarar för städ och måltider, medan omvårdnadspersonalen fullt ut kan ägna sig åt omvårdnaden. I omsorgslyftet satsar vi även på att utbilda redan anställd personal till vårdbiträden, undersköterskor och specialistundersköterskor, säger Torbjörn Olsson, ordförande i Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden.

Campus Nyköping deltar i ett ESF-projekt (Europeiska socialfonden) som finansierar introduktions-utbildningen. Campus kommer att söka upp lämpliga personer till utbildningen, antingen på SFI eller på annat sätt inom Vägen till självförsörjning.