Ny upphandling ska öka kundernas valfrihet

22 juni 2023
Omsorg och stöd Företag och näringsliv Kommun och politik

Vård- och omsorgsnämnden vill göra en ny upphandling i höst för matleveranser till kommunens hemtjänstkunder. Efter diskussioner mellan nämnden och kommunens upphandlingsenhet pågår arbete med en lösning som kan få in fler leverantörer. Det ska kunna göra det möjligt för hemtjänstkunderna att få fler nätbaserade matleverantörer att välja bland.

Vård- och omsorgsnämnden är noga med att det inte finns något missnöje med Mathems leveranser, de har fungerat mycket bra. Däremot har pandemin resulterat i att många butiker idag har nätbaserade matinköp som inte fanns när den förra upphandlingen var aktuell. Något som kan skapa nya möjligheter tror nämnden.

Vill få in lokala företag

- Vi har haft Mathem som leverantör i flera år och förlängt deras avtal en gång men inför den sista förlängningsmöjligheten väljer vi att inte förlänga. Nu tror vi det finns nya möjligheter att skapa lösningar som ökar kundernas valfrihet, säger Carina Wallin, Vård- och omsorgsnämndens ordförande (S). Det vore roligt om även lokala leverantörer vill delta i upphandlingen.

Upphandlingsenheten i Nyköpings kommun arbetar nu med att ta fram en lösning som ska kunna leda till ökad valfrihet för slutkunden.

Ny modell kan tillämpas

- Den modell vi tittar på kallas för auktorisationssystem och innebär att de företag som deltar i upphandlingen ska uppfylla de olika krav som ställs, exempelvis på beställningssystem, miljökrav, transportmöjligheter och belastningsregister med mera. Den tillämpas inom olika typer av sammanhang i kommunen redan idag, säger Christopher Jonsson, inköps- och upphandlingschef i Nyköpings kommun. En sådan upphandling innebär att vi inte värderar eller graderar ordning på leverantörer, både små som stora företag kan delta. Mathem är välkomna att delta igen.

Om ett auktorisationssystem tillämpas blir det också möjligt för en avtalspart att avsluta sitt deltagande om företaget inte upplever att deltagandet är lönsamt. Samtidigt öppnar det för små leverantörer att samordna sig med andra parter, exempelvis transportföretag, för att erbjuda lösningar.

Formellt beslut efter sommaren

Leverantören Mathem och de privata hemtjänstutförarna har redan informerats om planerna. Ett formellt beslut om att göra en ny upphandling tas av Vård- och omsorgsnämnden efter sommaren då upphandlingsenheten presenterar sitt förslag. Det nuvarande avtalet går ut den 15 november och då ska nya avtal finnas på plats.