Meny

Nu blir Culturums belysning mer miljövänlig

25 september 2019
Bo, bygga och miljö Kommun och politik Uppleva och göra

Nyköpings Arenor investerar i ny teknik på Culturum till ett värde av cirka två miljoner kronor. Den befintliga tekniken är gammal och uppfyller inte de krav som ställs på dagens verksamhet.

Belysningen i Culturums konsertsal består av 30 år gamla strålkastare som behöver bytas ut till motoriserade ledstrålkastare. 

De dimrar som kontrollerar strålkastarna idag börjar gå sönder och det går inte att köpa reservdelar längre. Med ny teknik kommer även arbetsmomenten att effektiviseras. Idag kan belysningen ta upp till 8 timmar att återställa efter ett arrangemang, vilket oftast görs på obekväm arbetstid under kvällar och nätter. Nya strålkastare är också bättre ur miljösynpunkt och förbrukar mindre ström. Dessutom krävs inte lika mycket energi till ventilationen då det inte blir lika varmt.

Ljudsystemet behöver också bytas ut för att följa dagens krav på teknik samt att höja kvaliteten på de arrangemang som Nyköpings Arenor genomför. I dagsläget hyrs extra ljudsystem in. 

Varje år genomförs cirka 40 konserter och 30 konferenser i Culturum.