Meny

Ny taxa för slamtjänster och hämtning av restaurangfett

17 september 2019
Bo, bygga och miljö Bo, bygga och miljö - Avfall och återvinning Näringsliv och arbete - Näringsliv i Nyköping

Avgifterna för tömning av fettavskiljare och tilläggstjänster vid slamsugning kommer att ändras från och med 1 oktober 2019. Bakgrunden till justeringen är dels att taxan ska stämma bättre med kommunens kostnader för att hantera fettavfall, dels att styra mot bättre arbetsmiljö.

- Fram till nu har avgiften för tömning av fettavskiljare varit samma som för tömning av slambrunnar och tankar, fastän det kräver mer tid att tömma en fettavskiljare. I den nya taxan anpassar vi avgiften efter den tid det tar att utföra arbetet, säger Jonas Ek, driftchef på Renhållningen.

Ett annat skäl till avgiftshöjningen är att fettet kommer att skickas till en annan anläggning, eftersom den nuvarande inte är anpassad att ta emot fettavfall. I och med den förändringen kommer transporterna att bli längre, vilket ger ökade omkostnader.

Åtgärd för bättre arbetsmiljö

Avgifterna kommer också att ändras för extraservice och tilläggstjänster som utförs i samband med tömning av fettavskiljare eller slamtömning. I den nya taxan kommer exempelvis avgiften för slangdragning att bli större ju längre avstånden är. 

- Vi gör den ändringen för att uppmuntra till förbättringar i arbetsmiljön för våra chaufförer. Avgifterna för vanlig slamtömning som inte kräver tilläggstjänster är däremot oförändrad, säger Jonas Ek.

Beslutet att justera avgifterna togs på Kommunfullmäktiges sammanträde 10 september 2019. Den nya taxan börjar gälla 1 oktober och publiceras inom kort på nykoping.se.

 

Fakta om fettavskiljare

  • Caféer, restauranger, gatukök och storkök ska ha en fettavskiljare för att undvika att fettet går ut i avloppsledningarna.
  • Om fettet hamnar i avloppet kan det skapa problem, såsom stopp i ledningarna eller källaröversvämningar.