Ny råvattenbrunn på plats för Edstorp, Råby och Stavik

18 januari 2023

Nu är den nya råvattenbrunnen på plats i Edstorp. Brunnen ska komplettera den gamla och underlätta dricksvattenförsörjningen i Edstorp, Råby och Stavik.

Områdena Edstorp, Råby och Stavik har länge varit påverkade av att den gamla råvattenbrunnen inte räckt till när vattenförbrukningen är som högst. Nu har Nyköpings kommun tagit den nya råvattenbrunnen i drift.

- Vi behöver fortsatt vara rädda om vårt viktiga dricksvatten. Det är en resurs som vi allt för ofta tar för given i Sverige. Förändringar i klimat och nederbörd påverkar tillgången till grundvatten och således våra förutsättningar i produktionen av dricksvatten, säger Sandra Ejnefjäll, processingenjör i Nyköpings kommun.

Den nya produktionsbrunnen med tillhörande överbyggnad är på plats och i drift sedan den 20 december och fungerar mycket bra. Arbetet med att hitta lämplig plats och en källa som kan producera tillräcklig med vatten har inte varit lätt.

- Vi är mycket glada att den nya brunnen är på plats. Det gör att risken minskar för att det ska uppstå problem med dricksvattenförsörjningen, säger Sandra Ejnefjäll.